1 vrijwillig brandweerman (m/v/x) - Post Brecht

Brandweer Zone Rand / Brecht / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 22 Oktober 2023

Brandweer Zone Rand

Gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Stabroek, Schilde, Schoten, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

 

Brandweer Zone Rand

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij met meer dan 800 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving te garanderen. 

Om  ons  team  op  de  juiste  plaats  te  versterken,  organiseren  we  een  aanwervingsprocedure  tot  vrijwillig  brandweerman.  In  de  post  Brecht  wordt  één (1)  vacature  openverklaard,
met  aanleg  van  een  aanwervingsreserve. 

Beschrijving

 

Jobinhoud

Een brandweerman wil mensen helpen, of het nu is door branden te bestrijden, reddingen uit te voeren of technische hulp te verlenen. Daarom heb je als brandweerman een brede basiskennis en kunde die je onderhoudt met oefeningen en opleiding. Met jouw specialisatie (bv. chauffeur, meetploeg, duiker, ...) schiet je bovendien ook je collega’s te hulp waar nodig. De brandweer, dat is een familie. Je bent er voor jouw ploeg, voor, tijdens en na interventies.

 

Je profiel

Je hebt:

 • zin om je vrije tijd op een waardevolle en geëngageerde manier in te vullen

 • geen schrik om je handen vuil te maken

 • technisch inzicht en wil het nodige brandweermaterieel en materiaal leren gebruiken

 • teamspirit: je werkt in teamverband maar kan ook zelfstandig werken

 • respect: opgelegde taken werk je snel en correct af en je toont respect voor burgers en de hiërarchie

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.

Profiel

Beschikbaarheid

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden aan hun medeburgers, moeten vrijwilligers maximaal binnen 5 minuten na de oproep aanwezig kunnen zijn in de kazerne van Post Brecht (Ambachtslaan 10, 2960 Brecht) , zodat ze meteen kunnen uitrukken. Deze benoemingsvoorwaarde moet ten laatste op het einde van de stageperiode vervuld zijn.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je je maximaal beschikbaar kan stellen voor interventies. Wij vragen om minimaal 1 week op 4 van dienst te zijn samen met je ploeg, maar hoe vaker je beschikbaar bent, hoe beter uiteraard. 

 

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, zondag 22 oktober 2023, te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland

 • ten minste 18 jaar oud zijn

 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

 • in orde zijn met de dienstplichtwetten

 • houder zijn van rijbewijs B

 • houder te zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader met geldige sportproeven (of houder zijn van een tewerkstellingsattest bij een andere hulpverleningszone)

Aanbod

 

Selectieprogramma

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen om een aanwervingsstage te starten, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek georganiseerd door de raad, zoals vermeld in art. 26 van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemer.

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef. De mondelinge proef is gepland op
23 oktober 2023 vanaf 18u. Deze mondelinge proef zal plaatsvinden in de post Brecht,
Ambachtslaan 10, 2960 Brecht.

De proef is een interview bedoeld om volgende criteria te testen:

 • overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie (op 25 punten)

 • motivatie (op 25 punten)

 • inzetbaarheid in de zone en brandweerpost (op 50 punten)

De criteria overeenstemming met het functieprofiel en inzetbaarheid in de zone en brandweerpost zijn eliminerende onderdelen. Op deze criteria moet de kandidaat minimaal de helft van de punten halen om te slagen. Daarnaast moeten kandidaten minimaal een opgetelde totaalscore behalen van 50/100 om te slagen.

Van zodra wij jouw volledige kandidatuur hebben ontvangen, zal je, als je kandidatuur voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, van ons een uitnodiging ontvangen voor de mondelinge proef, met het exacte tijdstip waarop je verwacht wordt op 23 oktober 2023.

Het medisch onderzoek voor aanwerving omvat o.a. een meting van het uithoudingsvermogen (VO2max), en ook de medische geschiktheid om een rijbewijs C te kunnen halen wordt verwacht. De kosten hiervan zijn eenmalig ten laste van de hulpverleningszone.

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een aanwervingsreserve voor de duur van 2 jaar. Deze aanwervingsreserve kan mogelijks en op vraag van de kandidaten die werden opgenomen, 2 keer worden verlengd, telkens maximaal voor 2 jaar. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proef.

 

Inschrijven

Kandidaturen worden gericht aan Brandweer Zone Rand, enkel op volgend e-mailadres: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op zondag 22 oktober 2023. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier

 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses

 • kopie van het federaal geschiktheidsattest (sportproeven max. 2 jaar oud op datum van je kandidaatstelling)

 • kopie van het rijbewijs B (voor- en achterkant)

 • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)

 • uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) - indien je uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op basis van deze toelichting zal de selectiecommissie beoordelen of je gedrag in overeenstemming is met de functie.

Meer informatie: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be of 03 369 64 04

Jobs

Meer vacatures in deze zone

Bekijk alle vacatures