103 brandweermannen (m/v/x) (vrijwillig personeel) voor onmiddellijke invulling via aanwerving voor de posten Assenede, Deinze, Gavere, Lochristi, Melle, Merelbeke, Nevele, Waarschoot, Zelzate en Zomergem en de aanleg van een wervingsreserve

Brandweerzone Centrum / Assenede, Deinze, Gavere, Lochristi, Melle, Merelbeke, Nevele, Waarschoot, Zelzate en Zomergem / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 19 Oktober 2020

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. 

De opdrachten van de brandweer zijn heel verscheiden. Elke dag is anders. Een brandweerman (m/v/x) blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten… telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer worden complexer en diverser. 

Beschrijving

Als brandweerman(M/V/X) staat u in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

U staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

Als brandweerman (M/V/X) werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). U heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Profiel

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  • Ten minste 18 jaar oud zijn;
  • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • In orde zijn met de dienstplichtwetten;
  • Houder zijn van een rijbewijs B;
  • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, het middenkader of het hoger kader.

Aanbod

Uurloon stagiair = 13,13 euro (geïndexeerd)  
Uurloon bij benoeming = 16,01 (geïndexeerd)
Dit bedrag stijgt met anciënniteit.
De toelage voor onregelmatige prestaties bedraagt:
+ 25% van de prestatievergoeding voor nachtelijke prestaties
+ 75% van de prestatievergoeding voor prestaties op zaterdag
+100% van de prestatievergoeding voor prestaties op zondag

Interesse? 
Dien ten laatste op 19 oktober 2020 uw kandidatuur in via sollicitaties@bwzc.be

Voeg bij uw kandidatuur een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van uw rijbewijs B, een kopie van uw federaal geschiktheidsattest, een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen, uw motivatiebrief en uw curriculum vitae. Vermeld in uw kandidatuur of u week- of weekendopleiding wenst te volgen indien u slaagt voor de procedure.

Voor meer inlichtingen omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling op het tel.nr. 09 268 89 22 of via sollicitaties@bwzc.be
 
Opgelet: het tijdig en volledig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling.