2 BEROEPSKAPITEINS (OFFICIER) M/V/X

Brandweer Zone Oost-Limburg / post Bilzen-Hoeselt, post Maaseik en post Maasmechelen / Limburg

Solliciteren kan tot: 24 Maart 2024

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Op zoek naar een mensgerichte job met groot maatschappelijk nut en veel uitdaging?

Word één van de inspirerende managers van onze organisatie en onze mensen!

Draag met jouw operationeel leiderschap, technische expertise, beleidsvormgeving en peopleskills rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de brandweer(zone).

 

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een werfreserve voor:

                       2 BEROEPSKAPITEINS (OFFICIER) M/V/X

                                                   Statutair, voltijds, niveau A

                                   1 voor post Bilzen-Hoeselt

                                   1 voor post Maaseik en post Maasmechelen

Beschrijving

Als brandweerofficier in de graad van kapitein, heb je een gevarieerd takenpakket met veel (eind)verantwoordelijkheid. Naast operationeel leidinggevende, ben je ook technisch expert, domeinverantwoordelijke en (people)manager. Je werkt zowel op als naast het terrein:

 • Op het terrein leid en coördineer je complexe(re) interventies die tot de officiële opdrachten van de brandweer behoren (bestrijding van brand, ongeval gevaarlijke stoffen, reddingen, bevrijding van geknelde personen…). Je voert het bevel over onderofficieren en manschappen en bent verantwoordelijk voor de doeltreffende, efficiënte, veilige en kwaliteitsvolle afhandeling van incidenten en noodsituaties.
 • Je werkt er samen met andere officieren, hulpverleningszones, veiligheids- en medische diensten. In het kader van crisisbeheer bij rampenbestrijding neem je de rol van Dir-Bw op en ben je verantwoordelijk voor de strategische, operationele incidentbestrijding vanuit een multidisciplinaire samenwerking.
 • Naast het terrein, specialiseer je je in technische brandpreventie en evt. andere expertises die de zone jou toewijst (bijv. noodplanning, aankopen, logistiek, vorming & opleiding). Je wordt domeinverantwoordelijke en werkt beleidsmatig de nodige projecten, adviezen, procedures, planningen, instructies… uit. Je werkt hiervoor samen met de operationele en omkaderende diensten van onze zone.
 • Je bent leidinggevende van een operationeel, administratief of technisch team en staat in voor een goede werking ervan op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak, in lijn met het zonaal beleid. Je stuurt, coacht en ondersteunt jouw team(s) (onderofficieren, manschappen en burgerpersoneel) doelgericht om als één samenwerkend geheel te functioneren in hun operationele en niet-operationele opdrachten. Je zet in op gestage professionele groei en waakt over de interne en externe communicatiedoorstroom.
 • Je werkt hoofdzakelijk in dagdienst, maar wordt ook ingeschakeld in een wachtdienst. Als ‘officier van wacht’ (via beurtrol) ben je 24/7 oproepbaar voor dringende interventies, vanop je werkplek en ook van thuis uit. Bij Brandweerzone Oost-Limburg houdt deze ‘oproepbaarheidsdienst’ in dat je binnen de 15 minuten jouw kazerne in resp. Bilzen-Hoeselt, Maaseik of Maasmechelen kan bereiken.
 • Uiteraard volg je jaarlijks ook praktische en theoretische opleidingen zodat je bijblijft in de nieuwste interventietechnieken, technologieën en andere ontwikkelingen. Jouw operationele inzetbaarheid blijft via (verplichte) opleidingen, trainingen en oefeningen gegarandeerd. Als je nog geen officierenbrevet hebt, krijg je een gedegen opleiding aan de brandweerschool om dit te behalen. Je behaalt er eveneens de vereiste bijkomende modulecertificaten op vlak van preventie, evaluatie, leiderschap en pedagogische vaardigheden. Op termijn, zal je als expert ook zelf opleidingen geven aan medewerkers en collega’s.
 • Je neemt deel aan (officieren)vergaderingen, overleg, (inter)zonale oefeningen… en staat onder direct gezag van een zonaal directeur of van de zonecommandant. Je draagt bij aan de doelstellingen van het zonaal meerjarenbeleidsplan en het operationeel organisatieplan van de zone.

Profiel

 • Je hebt een vurige affiniteit met veiligheid en hulpverlening.
 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust.
 • Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie vervult.
 • Je hebt ruime ervaring in kwaliteitsvol plannen, organiseren en coördineren.
 • Je denkt en handelt pro-actief en strategisch, bent daadkrachtig, ook in stresssituaties.
 • Je vertaalt de sterke veiligheidscultuur binnen de brandweer(zone) in concrete acties en richtlijnen.
 • Als echte peoplemanager weet je verbindend samen te werken en te communiceren met verschillende teams en diensten binnen onze brandweerzone, en daarbuiten. Grote(re) veranderingen pak je aan volgens de principes van changemanagement.
 • Als procesbegeleider en groeiexpert, zorg je niet alleen voor de sturing, opvolging en evaluatie van jouw teamleden, maar faciliteer je ook hun ontwikkeling en samenwerkingsgerichtheid.
 • Je bent fit en houdt je fysieke conditie op peil.
 • Je hebt géén 9-to-5-mentaliteit: naast operationaliteit en flexibiliteit, vind je opleiding en bijscholing evident.
 • Een ijzersterke, technische/technologische achtergrond biedt grote meerwaarde voor een brandweerofficier.

Je bent Belg en je geniet je burgerlijke en politieke rechten. Je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Je beschikt over een master- of HOLT-diploma, bij voorkeur in de exacte of technologische wetenschappen.

Het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) hoger kader bezorg je vóór de aanvang van het vergelijkend examen, of je toont aan reeds in dienst te zijn als officier bij een hulpverleningszone. Je hebt een rijbewijs B en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van beroepskapitein.

Aanbod

Je wordt werknemer bij Brandweerzone Oost-Limburg, voltijds en in statutair dienstverband. Je maakt deel uit van het hoger kader, met als standplaats post Bilzen-Hoeselt, post Maaseik of post Maasmechelen (wijzigbaar volgens de noodwendigheden van de zone). Gedurende je hele loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en te ontwikkelen binnen jouw eigen specialisaties, domeinen en talenten.

Gedurende de stageperiode van max. 3 jaar situeert je brutomaandloon zich tussen €4.385,79 (0 jaar anc.) en €5.830,71 (15 jaar gevaloriseerde anc.). Na benoeming ga je over naar de loonbarema’s officier met een maandloon van €5.252,74 (3 jaar anc.) tot € 7.641,98 (maximale loopbaananciënniteit van 25 jaar). Bovenop deze wedde, ontvang je een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van 28% per gepresteerd uur.

Ervaring als brandweervrijwilliger of als beroepsbrandweer bij een andere zone wordt gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Je geniet ook extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietslease en fietsvergoeding. Je hebt recht op 30 vakantiedagen per jaar.

Interesse?

Bezorg ten laatste op 24 maart 2024 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je rijbewijs en identiteitskaart, én een recent uittreksel van het strafregister model 596-2 (minderjarigenmodel, max. 3 maanden geleden afgeleverd) aan personeel@bwol.be of per brief aan Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v. dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Een kopie van je FGA hoger kader, of jouw tewerkstellingsattest als brandweerofficier, bezorg je bij kandidaatstelling of ten laatste vóór de aanvang van het vergelijkend examen.

Selectieprocedure

 1. Voldoet je kandidatuur aan de vooropgestelde voorwaarden, dan word je uitgenodigd voor de vergelijkende eliminerende schriftelijke en praktische proeven op 27 april 2024.
 2. Vervolgens leggen de geslaagden een niet-eliminerende psychotechnische proef af en daarna de finale en beslissende proef, het interview (selectiereglement).

Vóór indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen