Aanleg van een wervingsreserve beroeps BRANDWEERMAN

Hulpverleningszone Zuid-Oost / Hulpverleningszone Zuid-Oost / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 06 April 2020

Hulpverleningszone Zuid-Oost

De steden en gemeenten die onder de hulpverleningszone Zuid-Oost vallen zijn Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

De hulpverleningszone Zuid-Oost organiseert een aanwervingsprocedure

Beschrijving

De hulpverleningszone Zuid-Oost organiseert een aanwervingsprocedure voor:

de aanleg van een wervingsreserve beroeps BRANDWEERMAN

Jouw profiel

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je bent ten minste 18 jaar oud.
 • Je hebt een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en bewijst dit aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.
 • Je bent houder van een rijbewijs B.
 • Je bent houder van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader of het hoger kader.
   

 

Jouw functie

 • Je staat in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken (bestrijding van branden, ontploffingen en milieubedreigende stoffen, redden van mensen en dieren, ….) in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
 • Je staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.
 • Als brandweerman werk je samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen. Je hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voer je opdrachten uit van de bevelvoerder en meld je bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteer je het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.
   

Wij zijn

De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de 9 brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Meer dan 500 vrijwilligers en beroeps ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24u in voor de veiligheid van de inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen. Ook het niet-hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, een belangrijke rol in onze dagelijkse, efficiënte werking!

Wij bieden jou

 • Verloning volgens de weddeschaal brandweerman, zoals opgenomen in het KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.
 • Een boeiende job in een uitdagende werkomgeving met de mogelijkheid tot doorgroeien.
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer...).
 • Vorming, training en opleiding.
 • Sportfaciliteit.

   

Overtuigd?

Mail dan, op straffe van nietigheid van de kandidatuur, jouw CV en motivatiebrief, kopie uittreksel uit het strafregister (model 1 maximaal 3 maanden oud), kopie rijbewijs B naar personeelsdienst@zonezuidoost.be ten laatste op 6 april 2020. Een kopie van je federaal geschiktheidsattest (zie ikwordbrandweer.be) kan je al bijvoegen, maar dient ten laatste op de dag voor de mondelinge proef in ons bezit te zijn.

Vermeld duidelijk dat je je kandidatuur voor de functie van beroeps brandweerman stelt.

 

Op 10 maart 2020 plannen wij om 19u00 een infosessie (Post Aalst – Vrijheidsstraat 55, 9300 Aalst). De schriftelijke proef zal plaatsvinden in de week van 27 april 2020. De mondelinge proef zal in juni 2020 worden ingepland.

Meer informatie over de voorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving vind je in de infobundel.