Aanwerving 1 deskundige competentiemanagement (B1-B3) (+ aanleg wervingsreserve)

Hulpverleningszone Noord-Limburg / Hoofdtewerkstellingsplaats is post Lommel, opdrachten zijn verspreid over de 4 posten van de zone / Limburg

Solliciteren kan tot: 15 Februari 2022

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Gemeenten: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt.

We zoeken een ondernemende collega die deel wenst uit te maken van de personeelsdienst om het competentiemanagement in onze hulpverleningszone mee uit te bouwen zodat vorming en ontwikkeling een centrale plaats krijgen in onze organisatie.

Beschrijving

De voornaamste taken (niet limitatief zijn):

 • Evaluatiesysteem verder uitbouwen en implementeren met een specifieke rol in het ondersteunen van alle leidinggevenden (zowel van beroepspersoneelsleden, vrijwilligers als administratief personeel)
 • Integreren van competentiemanagement binnen alle aspecten van het HR-beleid (aanwervingen, bevorderingen, VTO, onthaal, ...)
 • Ondersteuning bieden in procedures van instroom, doorstroom en uitstroom
 • Bevorderen van de eigen professionele ontwikkeling teneinde het rendement van de functie en de domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is te handhaven en/of verbeteren en in te spelen op relevante actuele ontwikkelingen
 • Administratieve taken inclusief verslaggeving van vergaderingen en back-up voor collega’s van de personeelsdienst

Voor de uitgebreide functiebeschrijving verwijzen we naar het online-sollicitatieplatform: http://jobs.hvznl.be

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden en algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Diploma in een relevante richting dat toegang geeft tot niveau B (bachelor-diploma);
 • Minimum drie jaar ervaring in een HR- of adviserende functie en affiniteit hebben met het vakgebied competentiemanagement;
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan een attest van goed gedrag en zeden;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Tot het wettig verblijf in België en de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten;
 • De medisch geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan voor de effectieve indiensttreding;
 • Voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 • Houder zijn van rijbewijs B;
 • Slagen voor een aanwervingsprocedure.

Profiel

 • Grondige kennis van MS Office en vlot overweg kunnen met nieuwe software is een pluspunt
 • Kerncompetenties: loyaliteit, plichtsgevoel en integriteit
 • Nauwgezet en ordelijk werken
 • Discreet zijn
 • Coachende en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken, initiatief nemen
 • Organisatorisch sterk en overzicht kunnen behouden

Aanbod

 • Een contractuele functie – contract van onbepaalde duur – met voltijdse tewerkstelling
 • Op B-niveau (salarisschaal B1-B3)
 • Hoofdtewerkstellingsplaats is Lommel, maar de werkzaamheden zullen zich in alle posten van de zone afspelen
 • De functie vereist avond/weekendwerk.

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur  met een gevarieerd takenpakket in een aangenaam werkklimaat. We werken met glijdende werktijden, opbouw van arbeidsduurvermindering (+/- 10 dagen op jaarbasis) en er zijn minimum 14 bovenwettelijke vakantiedagen. Voor prestaties na de werkuren krijg je recup.

De wedde is conform het barema op B-niveau (minimum bij 3 jaar anciënniteit 2.734,73 euro bruto per maand) - maximum 3.455,41 euro afhankelijk van relevante ervaring. Werkervaring bij een openbare dienst wordt gevaloriseerd. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige wordt eveneens mee in rekening genomen, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Aanvullend ontvang je ook een groepsverzekering van 6%, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst te zijn), fietsvergoeding, maaltijdcheques, …

 

Voor meer informatie omtrent de kandidaatstelling, de selectieprocedure, de verplichte documenten, ... raadpleeg het online-sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be