Aanwerving vrijwillig hulpverlener-ambulancier

Hulpverleningszone 1 / Hulpverleningszone 1 / West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 03 Maart 2024

Hulpverleningszone 1

Gemeenten: Blankenberge, Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Hulpverleningszone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Vanuit deze brandweerposten zorgen brandweerlieden en hulpverlener-ambulanciers voor de preventie, de bescherming en de hulp bij noodgevallen. We zijn op zoek naar verschillende ambulanciers om de diverse posten binnen Hulpverleningszone 1 te versterken. De posten binnen Zone 1 met ambulancepermanentie zijn Blankenberge, Brugge, Gistel, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp en Torhout.   

Beschrijving

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen zoekt vrijwillige hulpverlener-ambulanciers (m/v/x) met prestatievergoeding om de zonale poule te versterken.

Heb je een hart voor hulpverlening, een sterke affiniteit met dringende geneeskundige hulpverlening en ben je flexibel? Hulpverleningszone 1 zoekt jou! Als hulpverlener-ambulancier (m/v/x) versterk je de verschillende posten en word je met een maximum van 24 uur gemiddeld per week over een kalenderjaar ingezet. Voor de verschillende posten binnen Hulpverleningszone 1 zijn we specifiek op zoek naar vrijwillige hulpverlener-ambulanciers om ingeschakeld te worden in de zonale poule. 

Als hulpverlener-ambulancier (m/v/x) ruk je uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. Je vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.  

Als hulpverlener-ambulancier (m/v/x) maak je deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Je werkt in een beperkt team. Je kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Daarnaast beschikt je over een goed inlevingsvermogen en heb je een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

Ter voorbereiding sta je als hulpverlener-ambulancier (m/v/x) in voor het onderhoud van de ziekenwagen. Je zorgt dagelijks dat de inventaris in orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Je staat ook in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.  

Als hulpverlener-ambulancier (m/v/x) vervoer je niet alleen een slachtoffer, je behandelt het slachtoffer volgens je kennis en kunde. Je brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien je vaak in contact komt met burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaal je mee het gezicht van de zone en blijft je in alle omstandigheden begripsvol en tactvol.  

Als hulpverlener-ambulancier zorg je dat je continu bijgeschoold bent en houd je je op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. 

Profiel

Als vrijwillig hulpverlener-ambulancier (m/v/x) kan je je voldoende engageren voor de functie. Dit zowel naar opleiding als tijdsbesteding.  

Ervaring en/of affiniteit hebben met dringende geneeskundige hulpverlening (een geldige badge DGH bezitten, ervaring als ambulancier hebben, in het bezit zijn van het brevet Hulpverlener-Ambulancier of een bachelor verpleegkundige met erkenning BBT spoed en intensieve zorgen, enz.) geniet de voorkeur.  

Men verwacht te voldoen aan de beschikbaarheidsvoorwaarde opgelegd door Hulpverleningszone 1.  

Op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:  

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland.
 • Je bent ten minste 18 jaar oud.  
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.  
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.  
 • Je bent houder van een rijbewijs B. Een rijbewijs C strekt tot aanbeveling.          Het behalen van het rijbewijs C of C1 is mogelijk via de zone en moet tijdens de overgangsstage behaald worden. 

Aanbod

PROCEDURE

Deel 1: Schriftelijke proef

Deze proef bestaat uit een aantal meerkeuzevragen met betrekking tot het werkveld van de dringende medische hulpverlening. De kandidaten moeten 60% behalen op deze proef om geslaagd te zijn maar enkel de 70 hoogst gerangschikte kandidaten gaan door naar het volgende selectieonderdeel: de praktische proef.    

 • De schriftelijke proef zal doorgaan op 26 maart 2024 (avond).  
 • Tijdstip en locatie worden later bepaald op basis van het aantal kandidaten.    

Deel 2: Praktische proef  

Deze proef bestaat uit onder meer een aantal praktische opdrachten/oefeningen waarbij kandidaten een aantal basishandelingen van de eerste hulpverlening dienen uit te voeren.

Kandidaten dienen 60% te behalen om geslaagd te zijn voor het eerste praktisch onderdeel en toegelaten te worden tot de mondelinge proef.  

 • Elke praktische proef is eliminerend.  

Deel 3: Mondelinge proef  

Het eerste deel van de proef bestaat uit een korte verslaggeving van een interventie (casus).

Het tweede deel van de proef bestaat uit een gesprek waarin de motivatie, inzetbaarheid en overeenstemming met de functie wordt nagegaan (competentiegericht interview).  

In beide delen worden de volgende competenties afgetoetst: patiëntgerichtheid en empathisch handelen, mondelinge communicatie, deontologie, loyauteit en discretie, samenwerken en kwaliteitsvol werken.

Kandidaten dienen 60% te behalen om geslaagd te zijn voor dit onderdeel.  

De praktische proef en de mondelinge proef vinden plaats op hetzelfde moment (vanaf half april 2024).  

Resultaat en Werfreserve

Je dient in totaal 60 % te behalen om te slagen opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig. Kandidaten worden gerangschikt in de wervingsreserve volgens de behaalde totaalscore. Bij een ex aequo van punten (totaalscore) zullen de punten van de mondelinge proef de rangschikking bepalen.  

Om aangesteld te kunnen worden dien je medisch geschikt bevonden te worden. Het eliminerend medisch onderzoek gaat (onder voorbehoud van het aantal kandidaten) door vanaf tweede helft 2024.    

Opleiding, Stage en Benoeming

Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van ambulancier.  

Om benoemd te kunnen worden dient men houder te zijn van een geldige badge DGH (behaald via het brevet van hulpverlener-ambulancier of via het diploma bachelor verpleegkundige met erkenning BBT spoed en intensieve zorgen), van een rijbewijs C of C1 en van een bewijs van medische geschiktheid.  

De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van een geldige badge DGH (behaald via het brevet van hulpverlener-ambulancier of via het diploma bachelor verpleegkundige met erkenning BBT spoed en intensieve zorgen).  

Ons aanbod

Als stagiair verdien je 15,6868 EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Deze prestatievergoeding stijgt naarmate je meer anciënniteit opbouwt.  

 

Dien ten laatste op 3 maart 2024 je kandidatuur in. Dit kan via het online sollicitatieformulier: https://www.jobsolutions.be/register/18509-79  

Voeg volgende documenten toe aan je kandidatuur:  

 • CV met de vermelding van de in de selectievoorwaarden vermelde eisen en met exacte data van jouw werkervaring en duidelijke omschrijving van je takenpakket.  
 • Motivatiebrief.  
 • Uittreksel strafregister model 2 (maximum 3 maanden oud op uiterste inschrijvingsdatum)     Als je uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe. Op basis van het uittreksel en de toelichting zal de zoneleiding beoordelen of je gedrag in overeenstemming is met de functie.  
 • Kopie rijbewijs (voor- en achterkant)  
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterkant)

Als kandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de correcte documenten via het sollicitatieplatform. Bezorg je ons de verkeerde, onvolledige of laattijdige documenten, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.  

Heb je vragen, neem dan contact op met de dienst Werving en Selectie:
Via e-mail: vacatures@zone1.be
Telefonisch: 050/68 19 42

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen