Beroepskapitein via mobiliteit in dezelfde graad

Brandweer zone Kempen / 2440 / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 26 Februari 2020

Brandweer zone Kempen

Gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk,Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

De zone

Sinds de start van de zone op 1 januari 2015 hebben 7 brandweerposten, die 15 Kempische gemeenten beschermen, zich gebundeld en vormen ze samen brandweer zone Kempen. Momenteel zetten zo’n 350 vrijwilligers, beroepsbrandweermannen en ondersteunend administratief personeel zich dagelijks in om de veiligheid van de inwoners van ons grondgebied te garanderen.

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een beroepskapitein via mobiliteit in dezelfde graad voor onmiddellijke indiensttreding.

Beschrijving

Als kapitein coördineer je meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties.

Je beschikt over een voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.

Je bent leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Je bent verantwoordelijk voor de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Je zorgt voor de doorstroming van de informatie van de basis naar het managementniveau en omgekeerd.

Als kapitein ben je daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

De volledige functiebeschrijving vind je als bijlage bij dit document.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

Als beroepskapitein kom je in aanmerking voor mobiliteit in dezelfde graad wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet :

 • zich bevinden in een positie van dienstactiviteit. De stagiairs komen niet in aanmerking voor een mobiliteitsbetrekking;
 • voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
 • over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen;
 • beschikken over een vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" bij zijn laatste evaluatie;
 • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

Aanbod

  Het selectieprogramma

  Het mobiliteitsexamen omvat een schriftelijke proef op 40 punten en een mondelinge proef op 60 punten. Deze proeven zijn bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid, beschikbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met het functieprofiel en de zone te testen.  Om te slagen dient de kandidaat per onderdeel minimaal een score te van 50% te behalen en minimaal een score van 60% op het totaal van de proeven.

  De kandidaat legt eveneens een assessment af, dat niet eliminerend, maar adviserend is.

  De mobiliteitsstage

  De geselecteerde kandidaat begint binnen de drie maanden vanaf de ontvangst van de beslissing zijn mobiliteitsstage. Het begin van de mobiliteitsstage kan uitgesteld worden met drie maanden in geval van een akkoord tussen de zone en de kandidaat.