Beroepssergeanten via professionalisering in dezelfde zone met aanleg van een professionaliseringsreserve

Hulpverleningszone Zuid-Oost / 9300 / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 24 November 2019

Hulpverleningszone Zuid-Oost

De steden en gemeenten die onder de hulpverleningszone Zuid-Oost vallen zijn Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

De hulpverleningszone Zuid-Oost professionaliseert: Beroepssergeanten via professionalisering in dezelfde zone met aanleg van een professionaliseringsreserve

Beschrijving

• Je hebt de operationele leiding over een team medewerkers om, door een efficiënte en effectieve inzet, menselijke en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te beperken; 
• Je hebt de dagelijkse leiding over een team medewerkers met als doel de operationele werking van de zone in goede banen te leiden;
• Je waakt over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone op een effectieve, efficiënte en veilige manier te realiseren.

Profiel

• Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid binnen het brandweerkader van de hulpverleningszone Zuid-Oost; 
• Op uiterlijk 24 november 2019 beschik je over:
     - een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in de graad van sergeant en/of in een hogere graad
     - het attest “Competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften “PREV-1” en FOROP-1”
     - geen niet-doorhaalde tuchtsanctie 
• Je voldoet aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving. 
 
Op datum van je benoeming dien je te beschikken over het rijbewijs C en de badge DGH. 

Aanbod

• Een verloning volgens het KB van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Je dienstanciënniteit als vrijwilliger zal in rekening worden gebracht voor de bepaling van je geldelijke anciënniteit;
• Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,..);
• Vorming, training en opleiding. 

Overtuigd?

Solliciteren kan door uiterlijk op 24 november 2019 (op straffe van nietigheid) een e-mail met onderstaande documenten te sturen naar personeelsdienst@zonezuidoost.be

  • Een recent CV en motivatiebrief;
  • Een kopie van je attest “Competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften “PREV-1” en FOROP-1”.

 

Selectieprocedure:

  • De schriftelijke proef zal plaatsvinden op 10 december 2019 (18u30-21u30);
  • De mondelinge proef zal plaatsvinden in de tweede helft van januari 2020.  
     

Meer informatie over de voorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving vind je in de informatiebundel.