Consulent (beleidsuitvoerend) – cel Mobiliteit – Directie Preventie

Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 02 januari 2022

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent.

 

Wil je graag een job met maatschappelijke relevantie, bekijk dan zeker onze vacatures.  Bij Zone Centrum zit je goed! Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? Momenteel zijn wij op zoek naar een:

Consulent (beleidsuitvoerend) – cel Mobiliteit – Directie Preventie

Beschrijving

Jouw functie:

Je ressorteert onder de directie Preventie, afdeling Operationele Preventie, en zal als mobiliteitsambtenaar functioneren in de Mobiliteitscel aangestuurd door een brandweer officier met ondersteuning van operationeel personeel.

Als consulent – cel Mobiliteit sta je in voor:

 • het garanderen van de bereikbaarheid van hulpdiensten door preventief advies te geven op nieuwe of gewijzigde ontwikkelingen op het openbare of private domein;
 • Controle op terrein van uitgevoerde projecten al dan niet met fysieke testrit;
 • deelname aan overleg op verschillende niveaus binnen de zonale gemeenten om de respectievelijke wetgevingen te laten naleven en nieuwe evoluties op vlak van mobiliteit mee te helpen realiseren met als doel de bereikbaarheid van hulpdiensten te optimaliseren;
 • het informeren van de operationele dienst over wijzigingen op openbaar domein en reikt middelen aan om alle medewerkers te bereiken;
 • het rapporteren en indien nodig oplossingen aanreiken bij eventuele mobiliteitsproblemen;
 • ondersteunen en informeren van de operationele dienst op vlak van mobiliteit door nauw overleg met de gemeentelijke mobiliteitsdiensten en zo nodig de betrokken beleidsverantwoordelijken;
 • ondersteunen en informeren van de preventiedienst over huidige en toekomstige publieke en niet-publieke ruimte i.f.v. bereikbaarheid hulpdiensten;
 • uitvoeren van computersimulaties uit in kader van mobiliteit hulpdiensten;
 • uitvoeren van taken in samenwerking met de betrokkenen mobiliteitsdiensten van de zonale gemeenten;
 • overleg met hogere overheidsdiensten over mobiliteit op het primaire wegennet;
 • uitwerken en coördineren van het bedrijfsvervoerplan;
 • ondersteuning van de Directie preventie.

Specifieke arbeidsomstandigheden:

 • Je werkt hoofdzakelijk conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, occasioneel indien de dienst het vereist na de daguren (zoals ’s avonds en in het weekend)
 • Je past je binnen jouw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst waar je bent tewerkgesteld. Er kan jou door jouw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de vigerende regeling en er kan jou gevraagd worden om op verschillende plaatsen binnen de zone te werken.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor

de selectieprocedure:

 • gelet op de specificiteit van de functie van consulent Mobiliteit is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over:
 • OFWEL één jaar professionele ervaring in het werkdomein mobiliteit;
 • OFWEL één jaar relevante professionele ervaring in een mechanisch-technisch domein;
 • OFWEL een bachelor diploma in een technische richting (bijvoorbeeld bouw, elektriciteit,…); 
 • beschikken over een rijbewijs B.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;
 • voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
 • slagen voor de selectieprocedure (zie verder);

Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling.

De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd.

De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene aanwervingsvoorwaarden.

Competentieprofiel

In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:

 • klantgericht handelen
 • resultaatgericht werken
 • rapporteren
 • samenwerken
 • analyseren
 • probleemoplossend werken
 • technische vaardigheden beheersen

Programma selectieprocedure

Om de te meten competenties efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de selectieprocedure voor interne personeelsmobiliteit uit:

 1. een niet-eliminerend psychotechnisch deel

   Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie.

Voor kandidaten via de aanwervingsprocedure die enkel voldoen aan de ervaringsvereiste (geen bachelordiploma), wordt dit deel vervangen door:

1. een eliminerend capacitair deel
Dit deel is eliminerend en kan slechts een positief of negatief eindresultaat hebben.

Aansluitend volgt hierop het niet-eliminerend psychotechnisch deel. Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Hierbij kunnen de behaalde resultaten van het eliminerend capacitair- en vaardigheidsdeel een onderdeel uitmaken van het niet-eliminerende psychotechnisch deel.

 1. Een eliminerend schriftelijk deel

De kandidaten krijgen een of meer opdrachten relevant voor de functie voorgelegd. Dit gedeelte staat op 30 punten. Men moet 50% behalen om te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel.

 1. een eliminerend mondeling deel

In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de kandidaat een presentatie of dergelijke te geven.

Dit gedeelte staat op 70 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

Op het totaal van alle vergelijkende selectieonderdelen samen moeten kandidaten minstens 60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure.

Aanbod

Ons aanbod:

 • een job in Gent
 • afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
 • bruto startloon van 2.509,94 euro per maand
 • interne kandidaten behouden hun reeds verworven statuut
 • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
 • een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
 • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

Interesse?

De Brandweerzone gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.