Controleur (uitvoerend) – Directie Preventie – Dienst Technische en Operationele Preventie

Brandweerzone Centrum / Gent / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 26 November 2021

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 14 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent.

Wil je graag een job met maatschappelijke relevantie, bekijk dan zeker onze vacatures.  Bij Zone Centrum zit je goed! Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

Beschrijving

Jouw functie:

 

De directie preventie omvat 2 diensten: ‘Technische Preventie’ en ‘Operationele Preventie’. Deze directie wordt aangestuurd en gecoördineerd door  een directeur. Deze staat in voor de synergie tussen de verschillende cellen en de vrijwilligers om de goede samenwerking te bewaken.

 

De dienst Technische Preventie heeft als kerntaak de stedenbouwkundige - en milieuvergunningsaanvragen te toetsen aan de bestaande reglementeringen en de naleving ervan te controleren. Omdat de laatste jaren de wetgeving enorm is toegenomen werd er gekozen om te specialiseren. Het preventieteam zal worden verdeeld in 4 experten cellen:

 • cel werk
 • cel wonen
 • cel zorg
 • cel PTI

 

Onder de dienst Operationele Preventie, vallen de cellen BPA, mobiliteit en evenementen. Deze opdrachten worden voornamelijk uitgevoerd door operationeel personeel.

 

Je bent werkzaam als Controleur binnen zowel de Dienst Technische Preventie (ongeveer 70%) als de Dienst Operationele Preventie (ongeveer 30%). In hoofdzaak werk je rond de doelstellingen met betrekking tot brandveiligheid. Je staat in voor volgende taken:

 

 • Je zorgt voor bewaking van de brandveiligheid in de zone. Je staat met andere woorden in voor het bewaken van de brandveiligheid door het uitvoeren van controles op de naleving van de vigerende reglementen inzake brandveiligheid. Dit houdt o.m. in dat je:
  • afspraken vastlegt met de eigenaar/huurder/exploitant/syndicus/architecten/aannemers van een pand of perceel voor een inspectie;
  • afspraken vastlegt met de organisatoren van een evenement;
  • ter plaatse gaat om de nodige vaststellingen en opmetingen te doen;
  • (schriftelijke) verslaggeving doet van jouw controles;
  • jouw bezoeken zelf organiseert en administratief afwerkt.
 • Je zorgt ervoor dat de elementaire (brand)veiligheidsvereisten, gekend zijn en gerespecteerd worden. Dit houdt o.m. in dat je:
  • brandinspectieverslagen opmaakt en opvolgt;
  • advies (zowel mondeling als schriftelijk) verleent;
  • meehelpt aan sensibiliseringscampagnes, zoals beurzen, informatieavonden, screenings, …
 • Je werkt mee aan de opdrachten in het kader van de  operationele doelstellingen van de dienst preventie.
 • Je bewaakt en handhaaft de regels inzake brandveiligheid. Dit houdt onder meer in dat je de controles uitvoert op de federale wetgeving (basisnormen brandveiligheid), de decreten en politiereglementen inzake brandveiligheid en deze ook opvolgt.
 • Je staat in voor de administratieve opdrachten die nodig zijn om je toegewezen opdrachten optimaal op te volgen. Dit houdt o.a. in dat je:
  • dossiers bijhoudt, opvolgt en beheert;
  • correcte inspectieverslagen en attesten opmaakt;
  • brieven, e-mails en faxen correct behandelt.

 

Specifieke arbeidsomstandigheden

 

 • Je werkt hoofdzakelijk conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, occasioneel indien de dienst het vereist na de daguren (zoals ’s avonds en in het weekend)
 • Je past je binnen jouw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst waar je bent tewerkgesteld. Er kan jou door jouw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de vigerende regeling en er kan jou gevraagd worden om op verschillende plaatsen binnen de zone te werk

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

 

 

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor

de selectieprocedure:

 

 • één jaar relevante professionele werkervaring in een technisch domein
 •  
 • beschikken over een bachelordiploma in een technische richting (bijvoorbeeld bouw, elektriciteit,…)

 

 • beschikken over een rijbewijs B.

 

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving:

 

 • Gelet op de specificiteit van de functie verbinden kandidaten zich ertoe om, bij de eerstvolgende mogelijkheid die geboden wordt door de betreffende opleidingsinstantie, het getuigschrift te behalen van PREV-2. Indien de kandidaten dit niet behalen, wordt de tewerkstelling stopgezet. Er is een herkansing van het examen mogelijk;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;
 • voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
 • slagen voor de selectieprocedure (zie verder);

 

 

Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling.

 

De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd.

 

De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene

aanwervingsvoorwaarden.

 

 

Programma selectieprocedure

 

Om de te meten competenties efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de selectieprocedure uit:

 

 1. een niet-eliminerend psychotechnisch deel

   Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie.

 

Voor kandidaten via de aanwervingsprocedure die enkel voldoen aan de ervaringsvereiste (geen bachelordiploma), wordt dit deel vervangen door:

 

een eliminerend capacitair deel
Dit deel is eliminerend en kan slechts een positief of negatief eindresultaat hebben.

Aansluitend volgt hierop het niet-eliminerend psychotechnisch deel. Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie. Hierbij kunnen de behaalde resultaten van het eliminerend capacitair- en vaardigheidsdeel een onderdeel uitmaken van het niet-eliminerende psychotechnisch deel.

 

 1. Een eliminerend schriftelijk deel

De kandidaten krijgen een of meer opdrachten relevant voor de functie voorgelegd. Dit gedeelte staat op 30 punten. Men moet 50% behalen om te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel.

 

 1. een eliminerend mondeling deel

In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de kandidaat een presentatie of dergelijke te geven.

Dit gedeelte staat op 70 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

 

Op het totaal van alle vergelijkende selectieonderdelen samen moeten kandidaten minstens 60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure.

 

 

Competentieprofiel

 

In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:

 

 • klantgericht handelen
 • resultaatgericht werken
 • assertief handelen
 • rapporteren
 • samenwerken
 • probleemoplossend werken
 • technische vaardigheden beheersen
 • regelgericht werken
 • zich waardig en integer gedragen

Aanbod

Ons aanbod:

 • een job in Gent
 • afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
 • bruto startloon van 2.509,94 euro per maand
 • interne kandidaten behouden hun reeds verworven statuut
 • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
 • een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
 • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

Interesse?

 

 • Dien ten laatste op 26 november 2021 jouw CV, diploma, kopie van rijbewijs (zie deelnemingsvoorwaarden) en motivatiebrief in via https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9545fb55-f488-4a21-a004-25bb3d6742aa&lang=nl-BE
 • Opgelet: zorg voor een duidelijk curriculum vitae dat melding maakt van de exacte data van tewerkstelling en van de functie-inhoud. De ervaringsvereiste wordt beoordeeld op basis van uw CV. Zorg ervoor dat u toelichting geeft bij uw ervaring (uitgebreide beschrijving van uw takenpakket), dat u exacte data meegeeft (jaartallen alleen volstaan niet) en dat uw relevante beroepservaring terug te vinden is in uw CV.
 • Het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen via jobs@bwzc.be of via 09 268 88 63.
 • Contactpersoon functie-inhoud: Margot Lefever, margot.lefever@bwzc.be
  of 09 268 87 57.

De Brandweerzone gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.