DESKUNDIGE-EXPERT DGH m/v/x

Brandweer Zone Oost-Limburg / Brandweerkazerne Maasmechelen (=standplaats) / Limburg

Solliciteren kan tot: 19 April 2020

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

 • Je hebt een visie op patiëntenzorg en hebt het vermogen anderen hiervoor te motiveren.
 • Je staat garant voor een kwalitatieve DGH-dienstverlening in overeenstemming met de ethische en deontologische regels.
 • Met jouw expertise draag je rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de brandweerzone.

Beschrijving

 •  
 • Als deskundige-expert Dringende Geneeskundige Hulpverlening geef je mee vorm aan het zorgbeleid van onze zone en sta je garant voor de correcte uitvoering ervan (orders, procedures, protocollen, verslagen,…). Je vertrekt steeds vanuit de zorgbehoefte van de patiënt en de uitvoerbaarheid voor onze zorgverleners. Je houdt rekening met bestaande procedures en wetgeving, het vooropgestelde budget en de beleidsdoelstellingen. Hiervoor beschik je over de nodige expertise en ervaring inzake intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Je rapporteert aan de dienstverantwoordelijke officier en aan de zonecommandant.
 • In het werkveld faciliteer en coördineer je de planning, werkverdeling, opvolging en evaluatie van de ambulancewerking in onze zone, samen met onze postoversten. Je bevordert hierbij de onderlinge samenwerking en de ontwikkeling van onze vier ziekenwagendiensten in resp. Genk, Bilzen, Maasmechelen en Maaseik. Je geeft technische ondersteuning en bent op dit vlak het aanspreekpunt voor onze beroepsbrandweerlui-ambulanciers, vrijwillige ambulanciers en vrijwillige ambulanciers-verpleegkundigen.
 • Je werkt samen met collega’s binnen de zone, maar ook met externen (HC112, ambulanceschool, ziekenhuizen, FOD volksgezondheid,…). Je neemt deel aan intern en extern overleg. Je coördineert de aankopen en het beheer van het ziekenwagenmateriaal.
 • Daarnaast draag je bij aan en volg je op: de permanente recyclages, andere interne en externe opleidingen voor onze hulpverleners, de standing orders voor onze verpleegkundigen (BBT’ers). Ook projectmatige opdrachten in verband met DGH en oefenbeleid (ook brandweergericht) behoren tot je takenpakket.
 • Naast je takenpakket als deskundige-expert DGH, ben je bij voorkeur ook actief in de praktijk: je voert regelmatig geplande ambulancediensten i.k.v. DGH uit als vrijwillig hulpverlener. Dankzij deze combinatie, hou je  de vinger aan de pols en blijf je up-to-date met situaties en toepassingen in het werkveld.

Profiel

Jouw profiel:

 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust.
 • (Geneeskundige) hulpverlening doet jouw hart sneller slaan.
 • Je bent empathisch, resultaatgericht en daadkrachtig.
 • Je beschikt over expertise en ervaring inzake eerste hulp, spoed- en pijnbehandeling, farmacologie, prehospitale hulpverlening en eventueel intensieve behandeling.
 • Je kent het huidige regelgevend kader van de dringende geneeskundige hulpverlening en kan de regels correct vertalen naar de praktijk.
 • Efficiënt plannen, organiseren en coördineren, zijn jouw tweede natuur.
 • Je weet vlot samen te werken met collega’s, partners en externen. Je hanteert hierbij de juiste communicatie- en leiderschapsstijl.
 • Je weet hoe (vrijwillige) medewerkers te sturen en te motiveren voor een zorgverlening waarin naast de zorgvrager, hygiëne, veiligheid en gezondheidsbewaking centraal staan.
 • Je bent flexibel en stelt je toegankelijk op, in lijn met de open en respectvolle organisatiecultuur van onze zone.
 • Je hecht belang aan levenslang leren en bijblijven in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DGH.

 

De voorwaarden

Je bent Belg, burger van de EER of van de Zwitserse Bondstaat. Je geniet je burgerlijke en politieke rechten en hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van deze betrekking.
Je beschikt over een bachelordiploma in de ziekenhuisverpleegkunde (of daarmee gelijkgesteld) en over een Bijzondere Beroepstitel in de Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg (die je blijft opvolgen). Je hebt minstens 2 jaar relevante beroepservaring. Je bent in bezit van een rijbewijs B of C en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van deskundige-expert DGH, te raadplegen op www.bwol.be/vacatures.

Aanbod

Ons aanbod:

Je wordt werknemer bij Brandweerzone Oost-Limburg, voltijds en in statutair dienstverband. Je maakt deel uit van het omkaderend personeel (middenkader, niveau B4-B5) in dagdienst met als standplaats post Maasmechelen. Je werkt ook regelmatig vanuit andere posten. Gedurende je loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en te ontwikkelen binnen jouw vakgebied.

Je bruto maandloon ligt tussen €2.837,72 (0 jaar anciënniteit) en €4.231,69 (maximale anciënniteit van 23 jaar). Ervaring bij een andere hulpverleningszone wordt gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

 

Je geniet extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Je hebt recht op 34 vakantiedagen per jaar.

Prestaties als ambulancier-verpleegkundige tijdens een ambulanceshift, vallen buiten je reguliere arbeidstijd en ressorteren onder de modaliteiten van de statuten van het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is (KB van 23 augustus 2014).

Jouw kandidatuur

Bezorg ten laatste op 19 april 2020 aan personeel@bwol.be of aan Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v. dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk:

 • jouw motivatiebrief en uitgebreid cv
 • een kopie van je bachelordiploma ziekenhuisverpleegkunde en van je Bijzondere Beroepstitel Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg
 • een kopie van je rijbewijs B of C en van je identiteitskaart
 • een recent uittreksel van het strafregister model 596-2 (minderjarigenmodel, max. 3 maanden geleden afgeleverd)

 

Selectieprocedure

Voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden op datum van de kandidaatstelling, dan word je uitgenodigd voor het vergelijkend examen. Dit bestaat uit één of meerdere eliminerende proeven, waaronder een mondeling interview. Enkel de 10 hoogst genoteerden worden toegelaten tot de finale mondelinge proef.

Voorafgaand aan het vergelijkend examen word je geïnformeerd over de competenties die aan bod komen in elk onderdeel (selectiereglement zie www.bwol.be/vacatures).

Vóór effectieve indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.