Deskundige werving en selectie

Hulpverleningszone Noord-Limburg / Lommel en Hasselt, eventueel in andere posten van beide zones / Limburg

Solliciteren kan tot: 13 Juni 2022

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Gemeenten: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt.

In samenwerking met zone Zuid-West-Limburg zoeken we een ondernemende collega die deel wenst uit te maken van de personeelsdienst om het personeelsplan van beide zones kwaliteitsvol en tijdig in te vullen.

Beschrijving

De voornaamste taken (niet limitatief zijn):

 • Autonoom opvolgen (van publicatie tot en met aanstelling) en invullen van de rekruteringsopdracht voor diverse functies en profielen (vanuit de procedures van aanwerving, bevordering, professionalisering, mobiliteit, ...)
 • Integreren van werving en selectie binnen alle aspecten van het HR-beleid (VTO, onthaal, employer branding ...) en meewerken aan projecten binnen het domein van selectie en rekrutering
 • Fungeren als eerstelijnsaanspreekpunt inzake werving en selectie en specifieke projecten
 • Bevorderen van de eigen professionele ontwikkeling teneinde het rendement van de functie en de domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is te handhaven en/of verbeteren en in te spelen op relevante actuele ontwikkelingen
 • Administratieve taken inclusief verslaggeving van vergaderingen en back-up voor collega’s van de personeelsdienst
 • Back-up van de deskundige competentiemanagement

Voor de uitgebreide functiebeschrijving verwijzen we naar het online-sollicitatieplatform: http://jobs.hvznl.be

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden en algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Diploma in een relevante richting dat toegang geeft tot niveau B (bachelor-diploma);
 • Minimum twee jaar ervaring in werving en selectie;
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan een attest van goed gedrag en zeden;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Tot het wettig verblijf in België en de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten;
 • De medisch geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan voor de effectieve indiensttreding;
 • Voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 • Houder zijn van rijbewijs B;
 • Slagen voor een aanwervingsprocedure.

Profiel

 • Kerncompetenties: loyaliteit, plichtsgevoel en integriteit
 • Vlot overweg kunnen met software is een pluspunt
 • Nauwgezet en ordelijk werken
 • Discreet zijn
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken, initiatief nemen
 • Organisatorisch sterk en overzicht kunnen behouden

Aanbod

 • Een contractuele functie – contract van onbepaalde duur – met een voltijdse tewerkstelling
 • Op B-niveau (salarisschaal B1-B3); diploma in een relevante richting
 • Hoofdtewerkstellingsplaats is Lommel en Hasselt, maar de werkzaamheden kunnen zich in alle posten van de zones afspelen. Na 6 maanden is 1 thuiswerkdag per week mogelijk
 • De functie vereist avondwerk/weekendwerk

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur  met een gevarieerd takenpakket in een aangenaam werkklimaat. We werken met glijdende werktijden, opbouw van arbeidsduurvermindering (+/- 10 dagen op jaarbasis) en er zijn minimum 14 bovenwettelijke vakantiedagen. Voor prestaties na de werkuren krijg je recup.

De wedde is conform het barema op B-niveau (minimum bij 2 jaar anciënniteit 2.795,34 euro bruto per maand) - maximum 3.666,92 euro afhankelijk van relevante ervaring. Werkervaring bij een openbare dienst wordt gevaloriseerd. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige wordt eveneens mee in rekening genomen, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Aanvullend ontvang je ook een 2e pensioenpijler van 6%, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst te zijn), fietsvergoeding, maaltijdcheques, …

 

Voor meer informatie omtrent de kandidaatstelling, de selectieprocedure, de verplichte documenten, ... raadpleeg het online-sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be