Diensthoofd financiën

Brandweerzone Rivierenland / Brandweerzone Rivierenland - post Mechelen / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 02 Oktober 2022

Brandweerzone Rivierenland

422.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de 18 gemeenten die onder de bescherming van onze zone valt. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten zo'n 140 beroepsbrandweerlieden, 560 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 

De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands én Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 een grote brandweerzone: Rivierenland.  Onze brandweerzone is één van de nieuwe 34 brandweerzones in België

Onze brandweerzone is op zoek naar een diensthoofd financiën. 
Als diensthoofd financiën ondersteun je en werk je nauw samen met de zonecommandant, de bijzonder rekenplichtige en de directeur bedrijfsvoering aan de uittekening en de implementatie van het zonale financieel beleid.

Beschrijving

 

Kerntaken:

• Je stuurt het team aan, ondersteunt en coacht hen om competenties en talenten verder te ontwikkelen. Je coördineert de verschillende taken op de financiële dienst en bewaakt het overzicht. Je behandelt zelf complexe financiële en budgettaire vraagstukken.

• Je zorgt voor het beheer en verdere evolutie van de financiële processen (budgetopmaak, budgetopvolging, financiële vergoedingen, fiscaliteit, rapporteringen, …) binnen de zone, in nauwe samenwerking met het management en diensthoofden.

• Je ziet toe op een goed administratief beheer van de financiële functies, met name administratie, facturatie, boekhouding, fiscale administratie, personeelsonkosten,…

• Je volgt de wijzigingen in de wetgeving op en implementeert deze in de werking van de dienst in overleg met de bijzonder rekenplichtige en de directeur bedrijfsvoering 

Profiel

Profiel

• Je hebt een grondige kennis van het vakgebied en de technologische evoluties:

o Je hebt ervaring met werken met verschillende (overheids-)statuten
o Je hebt ervaring met budgetten, jaarrekeningen en financieel beheer
o Je kan je kennis overbrengen naar de organisatie
o Je investeert voortdurend in je eigen ontplooiing en in de technologische evoluties door het volgen van bijkomende opleidingen

• Je hanteert zeer goede leiderschapstechnieken waarbij je je constructief en toegankelijk opstelt:

o Je kan je medewerkers leiden, begeleiden en motiveren
o Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met informatie
o Je kan je mondeling en schriftelijk duidelijk uitdrukken
o Je hebt een ruime ervaring binnen financiën
o Je ziet of vindt nieuwe mogelijkheden om problemen die zich stellen bij de uitoefening van het werk op te lossen
o Je neemt binnen je verantwoordelijkheden en bevoegdheden beslissingen wanneer nodig 2 Diensthoofd Financiën

• Je hebt een grondige kennis van de werking van de organisatie en de operationele werking van de brandweer of je hebt ervaring binnen andere (overheids)organisaties met gelijkaardige problematieken:
o Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie vervult
o Je beheerst grondig de regelgeving, de praktische kennis en de instrumenten van de zone
o Je past de administratieve procedures correct toe

Deelnemingsvoorwaarden

  • Deelnemingsvoorwaarden bevordering:

• op 1 oktober 2022 minimaal 1 jaar dienstanciënniteit bij brandweerzone Rivierenland hebben
• indien al evaluaties hebben plaatsgevonden, beschikken over een ‘positief evaluatieresultaat’

  • Deelnemingsvoorwaarden aanwerving:

• beschikken over een masterdiploma (of gelijkgesteld) of
• beschikken over een bachelordiploma (of gelijkgesteld) met min. 5 jaar relevante beroepservaring en slagen in een capaciteitstest voor de schriftelijke proef
• houder van rijbewijs B

  • Deelnemingsvoorwaarden externe personeelsmobiliteit:

• personeelslid zijn van de gemeenten en OCMW ’s die vertegenwoordigd zijn binnen de brandweerzone Rivierenland;
   o vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad en ongeacht hun administratieve toestand;
   o contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad
   o onder gelijkwaardige graad wordt verstaan: een graad van hetzelfde niveau en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden waaraan dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel;
• gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie
• beschikken over een masterdiploma (of gelijkgesteld) of bachelordiploma met min. 5 jaar relevante beroepservaring
• houder van rijbewijs B 

Selectieprocedure

Je kan deelnemen aan de vergelijkende selectieprocedure wanneer je:

• tijdig je kandidatuur hebt ingediend via https://www.jobsolutions.be/register/12730-23
• ons tijdig de correcte documenten bezorgd hebt
• voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden of
• voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden op 2 oktober 2022; of
• voldoet aan de voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit op 2 oktober 2022

De kandidaten die via de aanwervingsprocedure deelnemen en beschikken over een bachelordiploma met min. 5 jaar relevante beroepservaring, leggen een capaciteitstest af. Indien ze slagen, kunnen ze deelnemen aan het examen.

Het vergelijkend examen bestaat uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een assessment en is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen:

- schriftelijke proef: Een financiële opdracht in overeenstemming met functiebeschrijving en inzetbaarheid in de zone. Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze proef.
- Mondelinge proef: in overeenstemming met functiebeschrijving en inzetbaarheid in de zone. Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze proef.
- Assessment: peilt naar de communicatie – management – en leiderschapskwaliteiten van de kandidaat. Deze proef is ter ondersteuning van de eindbeslissing (niet uitsluitend).

Na afloop van de procedure maakt de jury een eindrangschikking op. Enkel de kandidaten die slagen in zowel de schriftelijke als de mondelinge proef en die in totaal minstens 60% behalen, beschouwen we als geslaagd. Indien kandidaten een gelijke score behalen, wordt de voorrang gegeven aan de procedure van bevordering. Er wordt een werfreserve aangelegd met een looptijd van 2 jaar.

Kandidatuurstelling

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/12730-23 en dit tot uiterlijk zondag 2 oktober 2022 om 23.59u (verplicht te solliciteren via deze link).
Bezorg ook in bijlage volgende documenten: - motivatiebrief (verplicht) - curriculum vitae (verplicht) - kopie diploma (voor aanwerving en externe personeelsmobiliteit verplicht, voor bevordering optioneel)

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

• Voltijds contract onbepaalde duur
• 38u werkweek met een flexibele werktijd: werken van maandag t.e.m. vrijdag, gemiddeld 7.36u/dag. Thuiswerk mogelijk.
• Salaris volgens de wettelijke barema’s A1a-A2a-A3a openbare besturen. Anciënniteit uit de openbare sector en relevante privé-ervaring wordt verrekend. Het minimum bruto maandsalaris is 3.431,36 euro.
• Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09
• Hospitalisatieverzekering
• Tweede pensioenpijler
• Vakantiegeld en eindejaarspremie
• Fietsvergoeding van €0,25/km
• Volledige terugbetaling trein- of busabonnement
• Werkplaats is brandweerpost Mechelen