HR Assistent

DBDMH/SIAMU / 1000 / Brussel

Solliciteren kan tot: 25 Maart 2020

DBDMH/SIAMU

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le SIAMU est le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz.
Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd.
Onze dienst is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bestaat uit meer dan 1100 professionele brandweerlieden en een administratief en technisch ondersteuningsteam van bijna 250 medewerkers.
Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen!

Beschrijving

1. OPDRACHT

De dienst HR-OPS situeert zich binnen het departement “Operaties” en kadert in een actieve samenwerking tussen het departement van de operaties en dat van het personeelsbeheer.

De assistent HR OPS assisteert de verantwoordelijke officier bij de uitvoering en de follow-up van de HR-procedures voor de operationele personeelsleden van de DBDMH.

2. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

 • Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers van het operationeel personeel;
 • Zorgen voor de follow-up van de interne en externe mobiliteitsprocedures bij de operationele diensten: 
 • Mutaties, update nieuwe affectaties, compagnies, wedertewerkstellingen van de operationele personeelsleden naar administratieve diensten of ondersteunende technische diensten. 
 • Voorbereiding en opvolging van de benoemings- en bevorderingsbesluiten;
 • In samenwerking met de dienst preparatie-opleiding van de DBDMH instaan voor de follow-up van de stagedossiers van de stagiairs-brandweermannen en officieren.
 • Instaan voor de follow-up van de stages van personeelsleden die in een hogere graad bevorderd werden;
 • De juridische dienst en de directie bijstaan bij de opvolging van de loopbaan van de personeelsleden:
 • Administratieve follow-up van de uitvoering van de evaluatie
 • Follow-up van de effectieven naar gelang de graden en vaardigheden van de operationele personeelsleden
 • Monitoring van de personeelsstatistieken (afwezigheden, arbeidsongevallen, operationele capaciteit) 
 • Actieve ondersteuning bieden bij de verwerking van de dossiers van de operationele personeelsleden of bij de uitvoering van projecten; 
 • Het beheer van de informatie op zich nemen: 
 • Zorgen voor de archivering en de documentatie up-to-date houden;
 • Schriftelijk of telefonisch de vragen van derden en interne of externe partners beantwoorden. 
 • Deelnemen aan de correcte en regelmatige toepassing van de procedures;
 • Problemen herkennen en aangeven en oplossingen aanreiken; 
 • Instaan voor de administratieve taken gelinkt aan de functie en de organisatie van zijn/haar werk;
 • Instaan voor het beheer van de informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie;
 • De verplichtingen van de werknemers inzake welzijn op het werk naleven.

Profiel

 • Je hebt een bachelordiploma en hebt minstens 1 jaar ervaring in de beheersing van administratieve taken.
 • Je bent sterk op administratief vlak.
 • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent discreet, stipt en betrouwbaar.
 • Een echt pluspunt? Goede kennis van het Frans!

Aanbod

We bieden een contract van onbepaalde duur aan met een salaris dat overeenstemt met barema B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt € 28.105 bruto voor een persoon zonder ervaring.
Wij bieden ook aan:

 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer;
 • maaltijdcheques;
 • zorg- en hospitalisatieverzekering, uit te breiden voor het gezin;
 • 35 verlofdagen, naast de vertrouwde feestdagen;
 • flexibele werkuren en telewerk;
 • interne bijscholing en carrièremogelijkheden.

Ten slot betekent bij de brandweer werken in de eerste plaats het dienen van de gemeenschap. Iedereen bij ons is gemotiveerd door deze fundamentele ambitie. Rechtstreeks of onrechtstreeks draagt iedereen bij ons zijn steentje bij om Brussel veiliger te maken!