Hulpverleners-ambulanciers (vrijwillig personeel) via aanwerving voor de posten Assenede en Wachtebeke

Brandweerzone Centrum / Assenede en Wachtebeke / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 19 Maart 2023

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lievegem, Lochristi, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Posten: Post Nevele, Post Deinze, Post Expo, Post Gavere, Post Gent, Post Lochristi, Post Melle, Post Merelbeke, Post Nevele, Post Waarschoot, Post Wachtebeke, Post Wondelgem, Post Zelzate en Post Zomergem.

Aanleg werfreserve.

Beschrijving

Jouw functie:

Als hulpverlener-ambulancier bent u een schakel in de keten van de dringende geneeskundige hulpverlening. U werkt steeds in een klein team, maar staat zelfstandig in voor het stellen van medische handelingen. U leeft zich in de leefwereld van de patiënt in en u heeft bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.
U staat in voor het onderhoud van de ziekenwagen ter voorbereiding van interventies. U controleert dagelijks de inventaris en zorgt ervoor dat aanvullingen worden gedaan waar nodig. U staat hiervoor in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.

Als hulpverlener-ambulancier rukt u uit in opdracht van de Noodcentrale 112 voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies. U vervult op die manier een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone. Naast het vervoeren van het slachtoffer, behandelt u het slachtoffer volgens uw kennis en kunde en brengt u ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien u vaak in contact komt met burgers in nood, maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaalt u mee het gezicht van de zone en blijft u in alle omstandigheden correct, begripvol en tactvol.

U volgt alle relevante bijscholingen en bent op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. Bovendien informeert u zich continu over het nieuwe materiaal in de ziekenwagen. De ziekenwagendienst valt onder de vleugels van de brandweer, maar de werking staat verder los van de brandweer.  De ziekenwagendienst kent drie hiërarchische niveaus: de hulpverlener-ambulanciers, de coördinatoren hulpverlener-ambulanciers en het diensthoofd DGH.  Als hulpverlener-ambulancier rapporteert u aan de coördinatoren hulpverlener-ambulanciers.

De hulpverlener-ambulancier komt in contact met verschillende instanties en personen.  Zo is er bijvoorbeeld het contact met de patiënten en de ziekenhuizen, maar ook met de andere disciplines, bijvoorbeeld brandweer, politie, operatoren van de Noodcentrale 112, … 

Als vrijwillig hulpverlener-ambulancier heeft u geen nine to five job. Dit betekent concreet dat u zich flexibel opstelt en dat u bereid bent om ’s nachts en in het weekend permanentie te verzekeren. 

Hierbij verwijzen we naar het functieprofiel van de FOD Volksgezondheid: http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/competentieprofiel_hulpverlener_ambulancier_v1_00.pdf

Uurregeling

 • De Post Wachtebeke heeft een permanentie van 12u dagdienst van 7u00 tot 19u00 en 12u nachtdienst van 19u00 tot 7u00.
 • De Post Assenede heeft een permanentie van 12u dagdienst van 7u00 tot 19u00 en 4u avonddienst van 19u00 tot 23u00.

U wordt verwacht voldoende beschikbaarheid (8 tot 9 diensten per maand) door te geven en gemiddeld 36u permanentie te presteren per maand (= 3 permanenties van 12u) of minimum 432 u permanentie per jaar. 

U wordt verwacht zowel permanenties te presteren tijdens de week in het weekend, op feestdagen als tijdens schoolvakantieperiodes.

U kan maximaal 1.248u per jaar presteren met een gemiddelde van 24u/week (2 shiften), maar met een maximum van 60u per week.

Selectieprocedure

 1. Een eliminerende schriftelijke proef gekoppeld aan een infosessie bedoeld om de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen in dit onderdeel. Er worden 50 kandidaten, in volgorde van behaalde score, toegelaten tot het volgend selectieonderdeel. De voor deze schriftelijke proef behaalde punten worden enkel gebruikt om te bepalen welke 50 kandidaten worden toegelaten tot het volgend selectieonderdeel en worden in de procedure niet verder in aanmerking genomen.

 

 1. Een niet-eliminerende psychotechnische proef bedoeld om de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de Zone te testen.

 

 1. Een eliminerend interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaten met de functiebeschrijving en de Zone te testen. Dit gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen in dit onderdeel.

 

De kandidaten die op het vergelijkend examen minstens 60% behalen, worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig is. De kandidaten uit de reserve worden, na het slagen in een eliminerend medisch onderzoek,  door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven.

Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage:

 • Houder zijn van het brevet van hulpverlener-ambulancier binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 • Houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in art. 24 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;
 • Houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in art. 43, 6° van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

 

 

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • Houder zijn van rijbewijs B.

U bent bereid de volgende door de zone gefinancierde opleiding te volgen:

 • Basiscursus hulpverlener-ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening bij PAULO DGH (132u) indien u nog niet beschikt over een badge DGH.
 • De opleiding tot chauffeur niveau C1 in functie van het prioritair rijden met de ziekenwagen.
 • De jaarlijkse wettelijke verplichte permanente vorming als hulpverlener-ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening (24u).

Competentieprofiel

 • Loyaliteit
 • Plichtsgevoel 
 • Integriteit
 • Stressbestendigheid
 • Leren en reflecteren
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Daadkracht
 • Accuraatheid
 • Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn

Aanbod

Prestatievergoeding

Uurloon stagiair = 15,38 euro (geïndexeerd)
Uurloon bij benoeming = 17,72 euro (geïndexeerd)

Dit bedrag stijgt met doorschaling na het behalen van 180 prestatie uren.

Interesse?

 • Dien ten laatste op 19/03/2023 jouw kandidatuur in via https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9545fb55-f488-4a21-a004-25bb3d6742aa&lang=nl-BE.
 • Voeg bij jouw kandidatuur volgende documenten:
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • een kopie van uw rijbewijs
  • een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
  • een motivatiebrief
  • uw curriculum vitae.

 

Opgelet:

Het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien je niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan je dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen via jobs@bwzc.be of via 09 268 89 96

Contactpersoon functie-inhoud

Sofie Vanhoutte

Diensthoofd DGH

Sofie.Vanhoutte@bwzc.be

Of 0475 50 11 10

Contactpersoon selectieprocedure

 

Evi De Baets

Dienst Selectie en Loopbaanontwikkeling

evi.debaets@bwzc.be

Of 09 268 89 96