Operator - Dispatch Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (m/v)

Hulpverleningszone 1 / Post Brugge, Pathoekeweg 215 - 8000 Brugge / West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 26 November 2019

Hulpverleningszone 1

Gemeenten: Blankenberge, Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen.
Om de werking van de zonale dispatch in de toekomst te garanderen wordt een wervingsreserve aangelegd voor de functie van operator (m/v).
Als operator – zonale dispatch (m/v) word je tewerkgesteld in Brandweerpost Brugge. In de toekomst wordt er mogelijks een provinciale dispatch opgericht.
Je werkt overdag van maandag tot en met vrijdag in een systeem van twaalf uren in gemiddelde werkweek van 38 uur.

 

Beschrijving

Functieomschrijving

Als operator - zonale dispatch (m/v) word je tewerkgesteld in de Directie Operaties. Je verwerkt oproepen en communicatie om operationele taken te initiëren en te ondersteunen. Je staat mee in voor een correcte communicatie, coördinatie en controle van de uitrukfase. Een uitgebreide versie van de functiebeschrijving vind je hier.

 • Je staat in voor een correcte dispatching in het kader van interventies van Hulpverleningszone 1. De dringende medische interventies worden niet vanuit Hulpverleningszone 1 gecoördineerd. Als operator – zonale dispatch voer je volgende kerntaken uit:
  - Je neemt de melding/oproep aan, beoordeelt deze conform de geldende zonale afspraken op classificatie en prioriteit, verzamelt kerngegevens en legt de melding/oproep vast. Een groot deel van de oproepbehandeling gebeurt automatisch. Indien dit automatisch gebeurt, controleer je of de geautomatiseerde uitsturing correct verloopt.
  - Je verifieert de ingezette ploegen in relatie tot de aard en de locatie van het incident.
  - Je identificeert storingen in systemen van de dispatch, schat de gevolgen daarvan in voor het operationeel proces en onderneemt adequaat actie.
  - Je alarmeert de ploegen, verwijst door en coördineert de uitrukfase.
  - Tijdens de bestrijding van het incident leg je als operator de relevante informatie vast.
  - Na afloop van het incident evalueer je het eigen handelen en lever je , indien van toepassing, een bijdrage aan de algemene evaluatie van de melding/oproep.
  - Je behandelt niet-dringende oproepen via het elektronisch loket of telefonisch, registreert telefonische aanvragen en verwijst indien nodig door.
 • Als vaste operator in de dispatch zorg je mee voor een goede informatiedoorstroming en opleiding van collega-operatoren. Je maakt sjablonen op, houdt operationele operatoren op de hoogte van wijzigingen en bereidt opleidingen inhoudelijk mee voor. Dit doe je onder supervisie van je leidinggevende.
 • Daarnaast sta je in voor een correct telefonisch onthaal. Je beantwoordt telefoonoproepen en schakelt deze door. Je werkt interventieverslagen af en maakt deze op voor verdere afhandeling (ikv facturatie,…)
 • Bij minder drukke periodes voer je diverse administratieve taken uit in functie van de zonale administratie en/of ter ondersteuning van de directies.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden
 

 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs (of een diploma hieraan gelijkgesteld) of bent laatstejaarsstudent  Indien je laatstejaarsstudent bent, dan dien je het bewijs te leveren dat je als laatstejaarsstudent ingeschreven bent voor de uiterste inschrijvingsdatum. Je dient eveneens een verklaring voor te leggen dat je binnen een termijn van 5 maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma.

Aanwervingsvoorwaarden

Je dient te voldoen aan deze voorwaarden om aangesteld te kunnen worden:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • Voldoen aan de vereiste over taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Kandidaten met een buitenlands diploma dienen een niveauerkenning van hun diploma aan te vragen via Naric Vlaanderen (https://www.naricvlaanderen.be/). Op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten het bewijs te leveren dat zij dit hebben aangevraagd. Op het moment dat zij voorgesteld worden om aangesteld te worden dienen zij het bewijs te kunnen leveren van de niveau-erkenning van het diploma geldend voor niveau C.
Laatstejaarsstudenten dienen aan de diplomavereiste te voldoen om aangesteld te kunnen worden. Indien zij hier niet aan voldoen op het moment van aanstelling, kunnen zij geschrapt worden uit de wervingsreserve.

 

Aanbod

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen:

 • Een screening van de motivatie, de ervaring en zicht op de functie-inhoud (enkel indien er meer dan 25 geldige kandidaturen zijn)
  Een eerste eliminerend onderdeel waarin functierelevante opdrachten aan bod komen. Je dient 50% te behalen om geslaagd te zijn. Dit gedeelte staat op 40 punten.
 • Een mondeling competentiegericht interview met voorbereidende proef. Je dient 50 % te behalen om geslaagd te zijn. Dit gedeelte staat op 60 punten.  
  In totaal dien je 60 % te behalen om opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor de duur van twee jaar.

Aanbod

 • Een contractuele voltijdse functie van onbepaalde duur.
 • Een basisloon tussen 1.927,37 en 3.122,20 BRUTO geïndexeerd (met maximale anciënniteit)
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, enz.
 • Een takenpakket binnen een groeiende organisatie waarin je de mogelijkheid hebt om de nodige verantwoordelijkheid binnen je takenpakket op te nemen.

Interesse?

Solliciteer ten laatste op dinsdag 26 november 2019 via vacatures@zone1.be of per post ten aanzien van Hulpverleningszone 1 – sollicitaties, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp.

Volgende documenten dienen op dinsdag 26 november 2019 in ons bezit te zijn:

 • een kopie van je hoogst behaalde diploma (laatstejaars dienen een bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn)
 • een curriculum vitae met exacte data van je werkervaring en een duidelijke omschrijving van je takenpakket.
 • een motivatiebrief

Vragen?

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Luitenant Johan De Clercq, tel. 0494/457073.
Heb je vragen over de procedure dan kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 050/681733 of 050/681942.