Oproep tot kandidaatstelling: “Dispatcher” door externe mobiliteit in dezelfde graad (bwm)

DBDMH/SIAMU / Brussels / Brussel

Solliciteren kan tot: 31 Maart 2023

DBDMH/SIAMU

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le SIAMU est le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

De Directieraad van DBDMH heeft in zijn zitting van 10 januari 2023 beslist om een mobiliteitsprocedure te lanceren in dezelfde graad in de graad van brandweerman, voor dispatchers in de centrale 112, in uitvoering van het personeelsplan voor het jaar 2021 van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Alle relevante informatie is terug te vinden in de bijgevoegde PDF.

Beschrijving

Zie functieomschrijving in bijlage (PDF)

Profiel

Om zich kandidaat te kunnen stellen, moeten kandidaten uiterlijk op 1 januari 2023 aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • benoemd zijn als beroepspersoneelslid in dienstactiviteit in de graad van brandweerman, wervingsstage niet inbegrepen;
  • beantwoorden aan de functiebeschrijving;
  • ten minste twee jaar graadanciënniteit tellen, wervingsstage niet inbegrepen; met twee jaar ervaring als dispatcher;
  • de vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” verkregen hebben tijdens de laatste evaluatie;
  • niet onderworpen zijn aan een niet-geschrapte tuchtstraf.