Sergeant - hoofd zonale Dispatch

Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg / Hasselt / Limburg

Solliciteren kan tot: 30 januari 2022

Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg

De gemeenten Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen en Zonhoven behoren tot onze hulpverleningszone.

  Zone Zuid-West Limburg heeft een vacature voor een beroepssergeant als hoofd van de zonale dispatch, via bevordering of professionalisering, in de eigen zone of vanuit een andere zone. Daarbij leggen we ook nog een wervingsreserve aan.

  We zoeken iemand met een vurige interesse in veiligheid, hulpverlening en dispatching. Als leidinggevende beschik je over een natuurlijk leiderschap, geef je mensgericht leiding en ben je een people manager. Je zorgt voor de dagelijkse coördinatie van de zonale brandweerdispatch in de kazerne van Hasselt. Je voert zowel algemene als gespecialiseerde operationele en administratief leidinggevende taken uit. Behalve sergeant ben je ook administratief technisch deskundige of operationeel deskundige, chauffeur, pompbediener, bediener hoogtewerker, evaluator, instructeur, ... Deze functies kunnen nog uitbreiden, afhankelijk van de noden van onze organisatie.

  Beschrijving

  Wat houdt de functie van beroepssergeant hoofd dispatching in?

  • Je werkt in post Hasselt, op de zonale dispatch. Je werkt samen met de kapitein van de dispatch, met andere (onder)officieren, met de dispatchers en met andere operationelen
  • Als beroepssergeant hoofd dispatching sta je in voor de dagelijkse coördinatie van de zonale dispatch. Je zorgt ervoor dat de dispatch in zijn geheel goed functioneert en dat dispatchers hun taken op een efficiënte, doeltreffende en kwalitatieve manier uitvoeren
  • Je specialiseert je gaandeweg in de dispatch. Je werkt de nodige projecten, adviezen, procedures, plannen, instructies of technische fiches uit en zorgt voor de implementatie en verankering in onze organisatie. Je bouwt mee aan het zonale beleid en realiseert mee de vooropgestelde doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan
  • Je neemt algemene operationele en administratief leidinggevende taken op. Je voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om ervoor te zorgen dat de opdrachten - die de zone jou toekent - naar behoren worden vervuld. Je neemt deel aan vergaderingen, overleg, werkgroepen, (inter)zonale oefeningen,… en rapporteert hierover
  • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de dispatch en faciliteert en stimuleert de teamwerking. Tevens waak je over de interne communicatiedoorstroming binnen de dispatch zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt tussen de dispatchers onderling
  • Als echte ‘people manager’ weet je samen te werken en anderen te enthousiasmeren. Je bent bedreven in het aansturen en coördineren van de dispatchers. Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de organisatiecultuur van onze hulpverleningszone

  Profiel

  Profiel

  • Je hebt een vurige interesse in veiligheid, hulpverlening en in dispatching
  • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust
  • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren
  • Je denkt en handelt proactief en strategisch, je hakt knopen door, ook in stresssituaties
  • Je staat voor een sterke veiligheidscultuur en weet dit te vertalen naar concrete acties en richtlijnen
  • Je bezit natuurlijk leiderschap, bent mensgericht en hebt verantwoordelijkheidszin
  • Je kan samenwerken en communiceren met verschillende teams en diensten binnen en buiten onze hulpverleningszone
  • Je draagt met jouw technische expertise rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de hulpverleningszone
  • Aan kwaliteit hecht je veel belang, opleidingen en bijscholingen zijn voor jou onontbeerlijk

  Bevorderingsvoorwaarden

  • Je bent benoem in de graad van brandweerman of korporaal. Als stagiair kom je niet in aanmerking
  • Je kreeg de vermelding 'voldoende', 'goed' of 'zeer goed' bij je laatste evaluatie
  • Je bezit het brevet M01. Voor een bevordering naar beroepssergeant: je bent geslaagd in alle modules van deel 1 en 2 van het brevet M01
  • Je bent geslaagd voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57 van het KB van 19 april 2014
  • Je hebt geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie
  • Je bent geslaagd voor de competentietest van het FGA middenkader. Deze gaat door in het PLOT op zaterdag 15 januari 2022 om 9 uur. Ter voorbereiding van deze competentietest kan je een webinar, vraag de link door te mailen naar an.fonteyn@zuidwestlimburg.be

  Professionaliseringsvoorwaarden in de graad van sergeant

  • Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid
  • Je voldoet aan de voorwaarden in de functiebeschrijving
  • Je beschikt over een graadanciënniteit van ten minste 2 jaar (in de graad van sergeant of in een hogere graad), aanwervingsstage niet inbegrepen.
  • Je kreeg een vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ bij je laatste evaluatie
  • Je behaalde  het attest ‘Competentiemanagement en evaluatie’ en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1
  • Je hebt geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie

  Van onze  beroepspersoneelsleden verwachten we dat ze een rijbewijs C bezitten. Aan deze voorwaarde moet voldaan worden ten laatste op het einde van de professionaliseringsstage. In dit geval kan de professionaliseringsstage, bedoeld in artikel 95, drie keer verlengd worden met een periode van drie maanden om de stagiair toe te laten te voldoen aan deze nieuwe voorwaarde.

  Aanbod

  Wat bieden wij jou?

  Wij bieden jou een boeiende, leidinggevende functie in onze hulpverleningszone. Gedurende je hele loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en verder te ontwikkelen in jouw functie van beroepssergeant hoofd dispatching.

  Infosessie

  We voorzien een infosessie op woensdag 12 januari 2022 om 18u00 in de kazerne van Hasselt. Inschrijven is verplicht via deze LINK en kan tot en met woensdagmiddag 12 januari 2022. Gezien de huidige maatregelen omtrent Covid-19 moeten wij de social distance kunnen garanderen. Wil je erbij zijn, schrijf dan zeker in. Als je niet inschrijft dan kunnen we jou helaas geen toegang geven tot onze kazerne.