VRIJWILLIGE BRANDWEERLIEDEN M/V/X

Brandweer Zone Oost-Limburg / Brandweerzone Oost-Limburg - aanwerving 5 brandweerposten / Limburg

Solliciteren kan tot: 03 Maart 2024

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Wil jij je in je vrije tijd inzetten voor de veiligheid van onze burgers?

Heb je een hart voor hulpverlening?

Werk je graag in team, ben je technisch aangelegd en sportief?

 

Kom dan zeker naar onze "PREPARE&JOIN"- infosessie op zaterdag 10 februari 2024 om 9u in brandweerpost Maasmechelen. Schrijf hier in!

 

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een werfreserve voor:

 

VRIJWILLIGE BRANDWEERLIEDEN M/V/X

VOOR DE POSTEN

HOUTHALEN-HELCHTEREN, LANAKEN, MAASEIK, MAASMECHELEN, VOEREN.

Beschrijving

Als vrijwillig brandweerman m/v/x zet je je op vrijwillige basis in voor mens en dier in nood. Naast je hoofdberoep, sta je tijdens je vrije tijd paraat om hulp te bieden bij dringende noodsituaties.

Elke interventie of taak die tot het operationele takenpakket van de brandweer behoort (brandbestrijding, technische hulpverlening, milieuvervuiling, wespenverdelging…), voer je uit in team onder het gezag van je hiërarchisch meerderen.

Naast de interventies, zorg je mee voor het onderhoud van de kazerne en het materiaal. Je oefent voldoende en regelmatig zodat je kennis en kunde up-to-date blijven. Bovendien draag je, onder leiding van je postoverste, bij tot de goede werking en de ontwikkeling van de dienst. Je voert zelfstandig kleine opdrachten uit en maakt hiervan een schriftelijk verslag op.

Profiel

Je bent empathisch, flexibel en je kan goed in team werken. Je presteert ook onder druk en in moeilijke omstandigheden. Je beschikt over algemene technische vaardigheden. Jouw hulpvaardigheid en je operationele beschikbaarheid van minstens 25% per kalenderjaar, dragen bij tot de permanente inzetbaarheid van onze zone. Je woont binnen een straal van 4 km of op maximum 8 minuten van de brandweerpost.

Je bent ten minste 18 jaar oud en Belg of burger van een land dat deel uitmaakt van de EER of van Zwitserland. Je geniet je burgerlijke en politieke rechten, je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Je hebt een rijbewijs B en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van vrijwillig brandweerman, te raadplegen op www.bwol.be/vacatures.

Je beschikt over een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) of je toont aan al in dienst te zijn als brandweerman m/v/x bij een hulpverleningszone.

Aanbod

Een brandweervrijwilliger wordt vergoed voor elk gepresteerd uur, conform de tarieven van het KB van 19 april 2014 aangaande de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Als brandweerman-stagiair start je aan een uurloon van € 15,69. Bij maximum anciënniteit bedraagt je uurloon € 21,11.

Je wordt benoemd voor een periode van 6 jaar (die stilzwijgend verlengd kan worden) na afloop van de aanwervingsstage, mits positieve eindevaluatie. Meer info vind je op www.bwol.be/jobs.

Interesse?

Bezorg ten laatste op zondag 3 maart 2024 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je rijbewijs en identiteitskaart, én een uittreksel van het strafregister model 596.2 (minderjarigenmodel, max. 3 maanden geleden afgeleverd) aan personeel@bwol.be of per brief aan Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v. dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Een kopie van je FGA, of jouw tewerkstellingsattest als brandweerman, bezorg je bij kandidaatstelling of ten laatste vóór de aanvang van de proeven in maart. Heb je nog geen FGA? Schrijf je in vóór 17 februari 2024 op www.brandweer.be.

Selectieprocedure

Voldoe je aan de selectievoorwaarden, dan nodigen we je uit om deel te nemen aan de (eliminerende) vergelijkende proef: een online test (thuis af te leggen op 23 of 24 maart) en een interview (tussen 25 en 28 maart). Het selectiereglement vind je op www.bwol.be/vacatures.

Vóór indiensttreding volgt ook nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen