Werfreserve beroepsluitenant (m/v/x) via professionalisering in dezelfde zone

Brandweer zone Kempen / Brandweer zone Kempen / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 29 Mei 2022

Brandweer zone Kempen

Gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk,Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

Als luitenant coördineer je de inzet van meerdere interventieploegen of stuur je gespecialiseerde interventieploegen aan bij complexe incidenten, om er voor te zorgen dat het incident op een effectieve, efficiënte en veilige manier wordt bestreden en de menselijke en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.

Je neemt algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken op en voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om de goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te garanderen.

Je  brengt technisch operationele kennis en ervaring aan en stimuleert en initieert training om te garanderen dat het personeel operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in het kader van de hulpverlening te kunnen uitvoeren en dat wettelijke reglementeringen en zonale en lokale afspraken toegepast worden in alle omstandigheden.

De volledige functiebeschrijving vind je als bijlage bij dit document.