Werfreserve voor de graad van beroepsluitenant en beroepskapitein via mobiliteit

Brandweerzone Rivierenland / Brandweerzone Rivierenland / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 09 Juni 2022

Brandweerzone Rivierenland

422.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de 18 gemeenten die onder de bescherming van onze zone valt. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten zo'n 140 beroepsbrandweerlieden, 560 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 

De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands én Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 een grote brandweerzone: Rivierenland.  Onze brandweerzone is één van de nieuwe 34 brandweerzones in België

422.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de 18 gemeenten die onder de bescherming van onze zone vallen. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten zo'n 140 beroepsbrandweerlieden, 560 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 

De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands en Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 een grote brandweerzone: Rivierenland.  Onze brandweerzone is één van de nieuwe 34 brandweerzones in België.

Beschrijving

Jouw taken als luitenant

 • Je coördineert de inzet van meerdere interventieploegen of je stuurt gespecialiseerde interventieploegen aan bij complexe incidenten om er voor te zorgen dat het incident op een effectieve, efficiënte en veilige manier wordt bestreden en de menselijke en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.
 • Je neemt algemeen operationele, administratieve en technisch leidinggevende taken op en je voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om de goede werking van de zone te garanderen.
 • Je brengt technisch operationele kennis en ervaring aan en je stimuleert en initieert training om te garanderen dat het personeel operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in kader van hulpverlening te kunnen uitvoeren en dat wettelijke reglementeringen en zonale, cluster en lokale afspraken toegepast worden in alle omstandigheden.

 

Jouw taken als kapitein

 • Je coördineert meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Je zorgt voor de doorstroming van de informatie van de basis naar het management en omgekeerd.
 • Je faciliteert en stimuleert teamwerking, je waakt over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.
 • Je bent leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten.
 • Je beschikt over een voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.

Profiel

Jouw profiel

 • Je bent stressbestendig. Je kan in moeilijke, gevaarlijke en soms traumatische omstandigheden het hoofd koel houden en de juiste beslissingen nemen.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren.
 • Je bent iemand met goede people skills. Je motiveert en coacht de manschappen zowel voor, tijdens als na interventies.
 • Je bent een vlotte communicator, zowel intern als extern, en je hebt aandacht voor zowel verbale als non verbale communicatie.
 • Je bent diplomatisch ingesteld en loyaal ten opzichte van de zonecommandant, het bestuur en beleid.

 

Deelnemingsvoorwaarden

De brandweerzone voorziet verschillende deelnemingspistes voor alle geïnteresseerden.

Enkel de personeelsleden die ten laatste op de eerste dag van het examen voldoen aan deze voorwaarden, kunnen deelnemen aan het examen.

Mobiliteit in de graad van beroepsluitenant of -kapitein

 • Zich bevinden in dienstactiviteit. Stagiair komt niet in aanmerking
 • Graadanciënniteit van minstens 2 jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen
 • De vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ gekregen hebben bij de laatste evaluatie
 • Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

 

Kandidaat stellen

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/11825-88 en dit tot uiterlijk 9 juni 2022 om 23.59u (verplicht te solliciteren via deze link!).
Bezorg ook in bijlage volgende documenten (verplicht):

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • de gevraagde brevetten – attesten en getuigschriften
 • de kandidaten die solliciteren via de procedure 2 – 4 en 5, moeten een tewerkstellingsattest van de brandweerzone inleveren

Opgelet: het tijdig indienen van de correcte documenten is de volledige verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten bezorgen, onvolledig of laattijdig hun kandidatuur indienen, kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Selectieprocedure

Het vergelijkend examen bestaat uit een praktische proef, een mondelinge proef en een assessment en is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen:

 • Praktische proef: Een thuisopdracht in overeenstemming met functiebeschrijving en inzetbaarheid in de zone. Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze proef.
 • Mondelinge proef: in overeenstemming met functiebeschrijving en inzetbaarheid in de zone. Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze proef.
 • Assessment: peilt naar de communicatie – management – en leiderschapskwaliteiten van de kandidaat. Deze proef is ter ondersteuning van de eindbeslissing (niet uitsluitend).

Na afloop van de procedure maakt de jury een eindrangschikking op. Enkel de kandidaten die slagen in zowel de praktische als de mondelinge proef en die in totaal minstens 60% behalen, beschouwen we als geslaagd.

Er worden werfreserves per selectieprocedure aangelegd met een looptijd van 2 jaar.

 

Timing

De selectieprocedure gaat door op verschillende data:

 • de praktische proef (thuisopdracht) wordt op 10 juni 2022 verstuurd aan de kandidaten. Het inleveren van de praktische proef gebeurt ten laatste op 16 juni 2022.
 • de mondelinge proef gaat door op 28 en 29 juni 2022 in post Duffel. We voorzien 2 data voor de mondelinge proef. Bij de uitnodiging voor deze proef krijg je een concreet uur.
 • Assessment wordt georganiseerd in de periode van 30 juni tot 31 juli 2022. Concrete datum wordt in onderling overleg bepaald.

De eindrangschikking wordt opgesteld op 5 augustus 2022.

Aanbod

 • Je wordt aangesteld door het zonecollege als statutair voltijds personeelslid binnen de brandweerzone.
 • Een salaris volgens de wettelijke barema’s: Kapitein: O2-0 – O2-2 – O2-3 – O2-4 en Luitenant: 01-1 – O1-2 – O1-3
 • Als officier neem je deel aan de officierenregeling.
 • Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09
 • Hospitalisatieverzekering
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie
 • Fietsvergoeding
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer