Jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer

We maken een onderscheid tussen jeugdbrandweer en brandweerkadet. De jeugdbrandweer is een jeugdvereniging waarbij je een aantal technieken leert die je je hele leven nog kan gebruiken in het dagelijkse leven of als brandweerman. Daarnaast kan je ervoor kiezen om de opleiding tot brandweerkadet te volgen. Deze opleiding is een voorbereiding op de job van brandweerman.

In Vlaanderen kan je je voorlopig enkel inschrijven op de brandweerafdeling van de 'Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden' of kortweg PAULO in Gent. Inschrijven kan via deze link: https://brandweeropleiding.paulo.be/brandweer/kadet

Jeugdbrandweer

Je kan al vanaf je 12 jaar bij de jeugdbrandweer gaan. Hoe dit georganiseerd wordt en hoe vaak je bijvoorbeeld samenkomt, hangt af van de hulpverleningszone die de jeugdbrandweer in jouw buurt begeleidt. Je leert er bijvoorbeeld:

 • EHBO
 • Voertuigen openknippen
 • Kleine branden blussen
 • Radiocommunicatie
 • Knopen leggen
 • Dril oefeningen, zoals marcheren
 • Sportoefeningen

Opleiding brandweerkadet

De voorwaarden om te mogen deelnemen aan een opleiding brandweerkadet zijn de volgende:

 • Je moet 16 of 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding wordt georganiseerd.
 • Je moet slagen voor de toegangstest. Deze bestaat uit de competentietest en de operationele handvaardigheidstest om het federaal geschiktheidsattest (FGA) basiskader te behalen.
 • Omdat je minderjarig bent, moet je de schriftelijke toestemming van een voogd hebben om de toegangstest af te leggen en de opleiding te volgen.

In de opleiding brandweerkadet volg je deel 1 van de opleiding BO1 (brandweerman) die bestaat uit verschillende modules:

 • administratieve cultuur - houding en gedrag
 • individuele bescherming
 • hulpverlening
 • brandbestrijding
 • fysieke paraatheid
 • geïntegreerde praktijkoefeningen

Als je slaagt voor de opleiding brandweerkadet, behaal je het brevet van brandweerkadet waarmee je:

 • Het federaal geschiktheidsattest (basiskader) ontvangt.
 • een vrijstelling krijgt voor deel 1 van het brevet BO1 (brandweerman) gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum vermeld op het brevet van brandweerkadet.

Jeugdbrandweer in jouw buurt

Wil je graag bij de jeugdbrandweer? Neem dan contact op met de hulpverleningszone(s) in jouw buurt om te weten te komen of zij jeugdbrandweer begeleiden en/of de opleiding brandweerkadet organiseren.