NOFF2: kapitein

Ben je aangeworven in een hulpverleningszone als stagiair kapitein, dan kan je beginnen aan je opleiding tot het behalen van het brevet NOFF2. Je volgt dezelfde opleiding als brandweer (m/v/x) en sergeant, maar dan aangevuld met opleidingen waarin de nadruk meer ligt op het aansturen en opleiden van manschappen.

Een kapitein neemt operationele, administratieve en technische leidinggevende taken op en staat in voor de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties. Hij waakt erover dat de opdrachten van de hulpverleningszone naar behoren worden vervuld, door de ploegen goed op te volgen en te waken over een goede werking ervan. Hij levert ook managementinformatie aan.

Om rechtstreeks kapitein te worden via aanwerving, volg je een opleiding van in totaal 748u. De opleiding bestaat uit de opleiding NB01 (brandweer), B02 (korporaal), NM01 (sergeant), NM02 (adjudant) en NOFF1 (luitenant). Wil je meer weten over de inhoud van deze opleiding? Dit is te vinden in bijlage 1 van het KB van 18/11/2015

Als je al als luitenant aan de slag bent in een hulpverleningszone, kan je via een bevorderingsprocedure doorgroeien tot kapitein.  Hiervoor volg je de brevetopleiding NOFF2. Slaag je voor de opleiding, dan kan je deelnemen aan de bevorderingsprocedure.

De opleiding NOFF2 duurt 102 uren, met theorie en praktische oefeningen, en bestaat uit volgende modules:

  • Operationele benadering

  • Crisisbeheer – niveau 2

  • Administratief Management

Een hulpverleningszone kan de opleiding NOFF2 aanvullen met andere opleidingen (FOROP-1, FOROP-2, PREV-1, PREV-2,  Competentiemanagement en evaluatie of Leiderschapsvaardigheden). Indien dit het geval is, wordt dit steeds vermeld in de vacature. Deze aanvullende opleiding kan verschillen voor vrijwillige leden en beroepsleden van eenzelfde hulpverleningszone. Als brandweervrijwilliger volg je maximaal twee bijkomende opleidingen.