Vacature 53 brandweervrijwilliger via aanwerving

Brandweerzone Oost / Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Moerbeke en Zele / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 29 september 2024

Brandweerzone Oost

Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

 

Het aantal vacatures werd verdeeld volgens de noden van de posten, gebaseerd op de personeelsbezetting in januari 2024. Deze aantallen kunnen waar nodig herzien worden. Bijvoorbeeld op basis van het aantal personen die in de post vertrokken zijn of hun vertrek hebben aangekondigd … Maak je dus geen zorgen: sterke kandidaten krijgen een plek! 

De aantallen die voorlopig werden vastgelegd zijn: 22 voor Moerbeke, 10 voor Berlare, 5 voor Zele, 4 voor Lebbeke, 2 voor Lokeren en 10 zonaal (te  verdelen over de posten)

Beschrijving

Jobinhoud

 • Je bestrijdt branden en ontploffingen

 • Je redt mensen uit gevaarlijke situaties en beschermt hun eigendommen

 • Je zorgt voor de logistieke ondersteuning van gespecialiseerde reddingsacties

 • Je helpt bij het bestrijden en opruimen van milieuvervuiling en ondersteunt de gespecialiseerde ploegen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

 • Je werkt mee aan diverse technische opdrachten

 • Je neemt deel aan oefeningen, opleidingen en bijscholingen en je houdt je conditie op peil

Extra info:

 

Infosessies en Start2FGA's:

In elke post staat een infosessie gepland. 

 • maandag 18 maart 2024 in post Hamme;

 • woensdag 20 maart in post Lebbeke;

 • donderdag 21 maart in post Lokeren; 

 • dinsdag 4 juni 2024 in post Berlare;

 • donderdag 6 juni 2024 in post Zele;

 • donderdag 13 juni 2024 in post Buggenhout;

 • maandag 17 juni 2024 in het gemeentehuis te Moerbeke;

 • dinsdag 18 juni 2024 in post Dendermonde. 

 

We hebben ook twee Start2FGA's voorzien: 

 • zaterdag 23 maart 2024 in Lebbeke; 

 • zaterdag 22 juni 2024 in Zele. 

Inschrijven via www.vrijwilligerszoneoost.be!

Profiel

Profiel

 • Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie.

 • Je bent handig en beschikt over goede technische basiskennis

 • Je kunt in het heetst van de strijd correct bevelen opvolgen en handelen zoals voorgeschreven

 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel

 • Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen.

 • Je houdt ervan in teamverband te werken

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, zondag 29 september 2024, te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Belg zijn

 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

 • in orde zijn met de dienstplichtwetten

 • houder zijn van rijbewijs B

 • ten minste 18 jaar oud

Enkel kandidaten die ten laatste op de dag van de mondelinge proef het FGA basiskader voorleggen, mogen aan het examen deelnemen. Een FGA behalen doe je door proeven af te leggen bij een erkend opleidingscentrum. Meer info hierover kan je online vinden: https://brandweer.be/nl/federaal-geschiktheidsattest.

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het FGA basiskader, tegenover de regels in 2023.

 • Je kan meteen inschrijven voor een volgende FGA als je niet geslaagd bent (tenzij je niet bent komen opdagen zonder geldige reden) 

 • Je kan deelnemen aan alle proeven, ook als je voor de eerste niet geslaagd bent, en krijgt dan een vrijstelling voor de proeven waarvoor je wél geslaagd bent

 • Je hoeft geen competentietest meer af te leggen als je een diploma of studiegetuigschrift van het zesde of zevende jaar middelbaar onderwijs hebt. 

 • Een rijbewijs heb je nog steeds nodig om te solliciteren, maar je hoeft het niet voor te leggen als je je FGA gaat behalen. 

 

Selectieprogramma - eliminerend medisch onderzoek - stage - benoeming

Zie de publicatietekst in bijlage voor meer informatie hierover.

Ook zijn er enkele aandoeningen die incompatibel zijn met de functie als brandweerman (m/v). Meer informatie hieronder. Wanneer je twijfelt of iets niet duidelijk is, mag je steeds contact opnemen met Heidi Blondeel, medisch assistent bij Securex, via 0478 80 25 78.

Aanbod

Verloning en voordelen

 • Bruto geïndexeerd uurloon als stagiair-brandweerman € 15,69. Na de stageperiode minimum € 18,07 en maximum € 21,11 (loonindex 2,0399). 

 • Minimale vergoeding van 2 uur bij elke dringende interventie;

 • Er wordt een toelage voorzien voor interventies tijdens de nacht (tussen 22.00 uur en 6.00 uur) en op zaterdag (+ 25%) en voor interventies op zondag en feestdagen (+100%).

 

Arbeidsomstandigheden/-voorwaarden

 • Je bent bereid tot het presteren van onregelmatige werktijden;

 • Je bent bereid om ‘s nachts, op zater-, zon- en feestdagen te werken;

 • Minimaal 25% beschikbaarheid op jaarbasis

 

 

Inschrijven

Solliciteren kan uiterlijk tot 29 september 2024 om 23.59 uur via het e-formulier (bij voorkeur), via solliciteren@zoneoost.be met als vermelding “selectieprocedure brandweervrijwilliger” of via een schrijven ter attentie van Ellen Roels, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde. De datum van verzending van het e-formulier/e-mailbericht/poststempel wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 

Enkel kandidaturen die onderstaande documenten in pdf bevatten, worden weerhouden: 

 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Kopie van het rijbewijs B (voor- en achterkant)
 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum)

Indien je uittreksel niet blanco is, voeg je een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op basis van deze toelichting zal het zonecollege beoordelen of je gedrag in overeenstemming is met de functie. 

Contactpersoon voor meer informatie over de functie-inhoud: Luc Van Waes, majoor: luc.vanwaes@zoneoost.be of 0478 10 19 56..

Contactpersoon voor meer informatie over de selectieprocedure: Ellen Roels, HR-verantwoordelijke: solliciteren@zoneoost.be of 0477 85 48 10.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen