Vacature sergeant - beroeps

Brandweerzone Oost / Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 06 Juni 2024

Brandweerzone Oost

Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

 

Brandweerzone Oost is één van de 34 hulpverleningszones in België. We verenigen de brandweerdiensten voor de steden en gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Zele en binnenkort ook Wichelen en Moerbeke.

Met ruim 350 brandweerlieden beschermen we op een dagelijkse basis 200.000 inwoners over een gebied van 351 km². Brandweerzone Oost is een organisatie die zijn inwoners de klok rond beschermt, beveiligt en adviseert. Om dit te bereiken, scholen onze medewerkers zich continu bij en beschikken ze over kwalitatief materiaal.

Onze brandweerzone werkt voornamelijk met vrijwillige brandweerlieden. Zij worden bijgestaan door ons beroepspersoneel en door administratieve diensten. Om ons brandweerkorps nog te versterken zijn we op zoek naar een beroeps sergeant via aanwerving, mobiliteit of professionalisering!

Beschrijving

Jobinhoud?

De functiebeschrijving voor sergeant is een combinatie van de drie federale functieprofielen die werden gepubliceerd in het ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, meer bepaald de functiebeschrijving sergeant (bijlage 3), administratief technisch deskundige (bijlage 12) en operationeel deskundige (bijlage 13). Daarnaast kijken wij ook naar een zonale functie-invulling beroepssergeant binnen de directie Operaties, directie Logistiek of directie Risicobeheersing. 

Bijkomende informatie:

 

Voor het examenprogramma, zie de publicatietekst in bijlage.

Profiel

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie;

 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;

 • Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen;

 • Je houdt ervan in teamverband te werken;

 • Je hebt respect voor burgers en hiërarchie;

 • Je bent creatief in het op zoek gaan naar oplossingen;

 • Je stelt zowel voor jezelf als voor je collega’s de veiligheid als prioriteit;

 • Je communiceert vlot en zorgt voor een goede interne informatiedoorstroming;

 • Indien je wenst in te stappen in het opt-out systeem ben je bereid om op jaarbasis 25% oproepbaar te zijn.

 

Toelatingsvoorwaarden?

Voor deze functie zal gelijktijdig een aanwervings-, mobiliteits- en professionaliseringsprocedure plaatsvinden. Dit met identieke proeven en scoring en er zal zowel een aanwervings-, mobiliteits- als professionaliseringsreserve van twee jaar aangelegd worden. De zoneraad zal bij vacante plaatsen de reserve aanspreken waar zich de kandidaat met de hoogste score bevindt.

Aanwerving:

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, donderdzg 6 juni 2024, te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten

 • In orde zijn met de dienstplichtwetten

 • Houder zijn van rijbewijs B

 • Houder zijn van een diploma niveau B (bachelor)

Enkel kandidaten die ten laatste op de dag van de schriftelijke proef het FGA midden- of hoger voorleggen, mogen aan het examen deelnemen. Een FGA behalen doe je door proeven af te leggen bij een erkend opleidingscentrum. Meer info hierover kan je online vinden: https://brandweer.be/nl/federaal-geschiktheidsattest.

Mobiliteit in dezelfde graad:

Mobiliteit in dezelfde graad is de overplaatsing van het personeelslid naar een vacant verklaarde betrekking van dezelfde graad in een andere zone.

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, donderdag 6 juni 2024, te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Actief in dienst zijn

 • Een graadanciënniteit van minimum twee jaar in de graad van sergeant hebben (aanwervingsstage niet inbegrepen)

 • Voldoen aan de voorwaarden die in de functiebeschrijving vermeld staan

 • Beschikken over een vermelding “voldoende”, ”goed” of “zeer goed” bij de laatste evaluatie

 • Geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie hebben

Professionalisering in dezelfde en andere zone:

Professionalisering in dezelfde zone is de overgang van het vrijwillig personeelslid naar een vacant verklaarde betrekking van het beroepspersoneel in dezelfde of een lagere graad en binnen dezelfde zone.

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, donderdag 6 juni 2024, te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid

 • Voldoen aan de voorwaarden die in de functiebeschrijving vermeld staan

 • Een graadanciënniteit van minimum twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad hebben (aanwervingsstage niet inbegrepen)

 • Beschikken over een vermelding “voldoende”, ”goed” of “zeer goed” bij de laatste evaluatie

 • Geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie hebben.

 

Aanstellingsvoorwaarden?

 • Slagen voor het vergelijkend examen;

 • Op basis van de vacante plaatsen worden de kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat gecontacteerd en uitgenodigd voor het eliminerend medisch onderzoek. Enkel de geschikt bevonden kandidaten worden tot de stage toegelaten.

 

Benoemingsvoorwaarden?

Aanwerving:

 • De kandidaat is geslaagd in zijn/haar opleiding voor het behalen van het brevet van midden kader NM01 via aanwerving (cfr. KB van 18/11/2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten);

 • De kandidaat beschikt over een positieve evaluatie van zijn/haar stage in het eindverslag.

Mobiliteit in dezelfde graad:

 • De mobiliteitsstage duurt 6 maanden voor de graad van sergeant. De kandidaat beschikt over een positieve evaluatie van zijn/haar stage in het eindestageverslag.  

Professionalisering in dezelfde en andere zone:

 • De professionaliseringsstage duurt 6 maanden voor de graad van sergeant. De kandidaat beschikt over een positieve evaluatie van zijn/haar stage in het eindestageverslag.

Aanbod

Verloning en voordelen?

 • Een aantrekkelijk financieel pakket:

  • verloning conform de loonschalen die wettelijk vastgelegd zijn (KB geldelijk statuut). Als sergeant word je tijdens je stage betaald volgens de loonschaal M0-0 (enkel bij aanwerving). Na een positieve stage zal je vanaf je benoeming overgaan naar loonschaal M0-1. Bij mobiliteit en professionalisering wordt er rekening gehouden met je geldelijke -/graadanciënniteit.

  • operationaliteitspremie van 38%

  • maaltijdcheques.

  • vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding of de terugbetaling van het abonnement openbaar vervoer.

 • Een gunstige verlofregeling (minimum 30 verlofdagen op jaarbasis - publieke vakantieregeling).

 • Een hospitalisatieverzekering.

 • Veel voordelen en kortingen via de PlusPas van GSD-V.

 • De kans om je talenten verder te ontwikkelen dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten.

 • Een goede balans tussen werk en privé. Je werkt overdag in een flexibel systeem en werkt gemiddeld 38 uren per week.

 • Je zal in alle brandweerposten van onze Brandweerzone werken maar je voornaamste plaats van tewerkstelling zal in het zonaal kantoor te Dendermonde zijn, in de nieuwe kazerne.

 

Hoe kan je solliciteren?

Kandidaturen kunnen uiterlijk tot donderdag 6 juni 2024 om 23.59 uur ingediend worden via het e-formulier (bij voorkeur), via solliciteren@zoneoost.be met als vermelding “selectieprocedure beroeps sergeant” of via een schrijven ter attentie van Ellen Roels, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde.

Enkel kandidaturen die onderstaande documenten in pdf bevatten, worden weerhouden: 

Aanwerving:

 • Motivatiebrief

 • Curriculum vitae

 • Kopie van het rijbewijs B (voor- en achterkant)

 • Kopie van het hoogst behaalde diploma

 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) 

Enkel kandidaten die ten laatste op de dag van de schriftelijke proef het FGA midden- of hoger kader voorleggen, mogen aan het examen deelnemen. Een FGA behalen doe je door proeven af te leggen bij een erkend opleidingscentrum. Meer info hierover kan je online vinden: https://brandweer.be/nl/federaal-geschiktheidsattest.

Mobiliteit in dezelfde graad:

 • Motivatiebrief

 • Curriculum vitae

 • Kopie van het rijbewijs B (voor- en achterkant)

 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) 

 • Verklaring hulpverleningszone/brandweerzone waar je momenteel aan de slag bent, dat je aan de toelatingsvoorwaarden voor mobiliteit voldoet (tewerkstellingsattest).

Professionalisering in dezelfde en andere zone:

 • Motivatiebrief;

 • Curriculum vitae;

 • Kopie van het rijbewijs B (voor- en achterkant);

 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) 

 • Indien andere zone: Verklaring hulpverleningszone/brandweerzone waar je momenteel aan de slag bent, dat je aan de toelatingsvoorwaarden voor professionalisering voldoet (tewerkstellingsattest).

Indien je uittreksel niet blanco is, voeg je een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op basis van deze toelichting zal het zonecollege beoordelen of je gedrag in overeenstemming is met de functie. 

 

Heb je vragen?

 • Wil je meer informatie over functie inhoud, neem dan contact op met Luc Van Waes, majoor - directeur Risicobeheersing, via 0478 10 19 56 of luc.vanwaes@zoneoost.be

 • Wil je meer informatie over de selectieprocedure, neem dan contact op met Ellen Roels, HR-verantwoordelijke, via 0477 85 48 10 of ellen.roels@zoneoost.be.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen